Suntažu sniegbaltā vizītkarte drošībā

[ A+ ] /[ A- ]

Pieklājības pēc uzšņācis fotogrāfam, gulbja tēvs un vēl jo vairāk māte vairs nelikās traucēties. Jāpaguļ diendusa kā senajiem latviešiem!

Pavisam nesen ir īstenots Suntažu kultūras nama vadītājas Dzidras Sproģes projekts «Gulbīšu dīķis», kas veiksmīgi startēja nīderlandiešu fonda KNHM un Ogres novada pašvaldības projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi» (piešķirts 620 latu finansējums).

Jā, braucot cauri Suntažiem, neviļus jāpiebremzē vai pat jāizkāpj no automašīnas, lai pamielotu acis, vērojot pagasta centra vizītkarti – omulīgu dīķīti ar tā dzīvo gleznu – paugurknābju gulbju pāri.

Vairāk par projektu «Gulbīšu dīķis» stāsta Dz. Sproģe: «Īpašs paldies jāteic nīderlandiešu fondam, skolotājai Benitai Trasūnei un astoņu cilvēku darba grupai. Projekta ietvaros SIA «Uceni» vīri no Suntažiem padziļināja dīķi, veica krasta bagarēšanas un līdzināšanas darbus; daļa krūmu un koku tika «pārcelti» uz piemērotāku vietu. Kopīgiem spēkiem ar kārtīgu, vienu metru augstu žogu apjozām dīķi, ierīkojām vārtiņus, akmens dārzu un puķu dobes. Uzlikām arī soliņu, uz kura, skaisto ainavu vērojot, atpūsties vecākiem ļaudīm vai māmiņām ar bērniem. Ļoti ceram, ka tagad gulbji būs drošībā. Graciozie putni šeit mituši izsenis – kad pirms 35 gadiem Suntažos uzsāku darbu, tie jau bija. Diemžēl gadu gaitā gadījās arī skumji brīži – vienu gulbja tēvu saplosīja suns, otru nosita sugas brālis (divus tēviņus kopā turēt nedrīkst), bet no pērn pasauli ieraudzījušajiem sešiem gulbēniem (starp pūkainajiem pelēčiem viens bija pilnīgi balts…) pēc plēsīgas nelaimes izdzīvoja viens vienīgs. Jaunās paaudzes pārstāvjus sūtām uz Valmieru, Siguldu un citām mājām. Mūsu pastāvīgos iemītniekus gada garumā piebaro Valda Mietule. Ziemā putni uzturas saimnieces kūtiņā. Dekoratīvais gulbju namiņš, kas piesaista skatienu, patiešām ir tikai dekoratīvs – pārītis laulību gultu vij un bērnus izperē nomaļākā meldrājā.»

Lai arī nu gulbji drošībā, suntažnieki un suntalnieces mierā nesēž. Drīz tiks realizēti jauni projekti. Hipotēku un zemes bankas klientu kluba «Mēs paši» rīkotajā konkursā atbalstīts projekts «Vienota estētiska vizuālā informācija Suntažu pagasta iedzīvotājiem un viesiem» (finansējums – 400 lati). Paredzēts uzstādīt četrus reklāmas stendus pagasta teritorijā – Juglā, Upespilī, Suntažu sanatorijas internātskolas tuvumā un pie centra daudzdzīvokļu mājām. Cilvēki varēs iegūt dažāda veida informāciju par pagastu un tā dzīves jaunumiem, kā arī izlasīt juridisko un privātpersonu piedāvājumu.

Savu projektu par Suntažu Vissvētās Trīsvienības katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanu iesniegusi vietējā katoļu draudze, savukārt biedrība «Suntalniece» (projekta autore Mudīte Barkāne) iecerējusi uzstādīt laipu pāri Abzes upei (finansējums 697 lati). Laipa tiks aprīkota ar drošām margām (konstrukciju izgatavos Aldis Antropovs), jo saīsināto ceļu izmantos gan vecāka gadu gājuma ļaudis, gan bērni. Plānots sakopt arī upes krastu, atbrīvot taciņu no mūžameža valgiem, kā arī iestādīt jaunas kļavas un pīlādžus.

Ulda Prancāna foto