Taurupē mācās muzicēt un diskutē par sociālā mūziķa profesiju

[ A+ ] /[ A- ]

Semināra laikā par atskaņotājmākslu diskutē Ilmārs Pumpurs (no kreisās), Ilze Vecmane, Iveta Dukaļska, Anita Ostrovska un Ieva Altrofa.

Aizvadītās nedēļas nogalē Taurupes pamatskolā un Tautas namā norisinājās biedrības «Skaņumāja» rīkotie tradicionālo instrumentu spēlmaņu – danču muzikantu vasaras kursi, kā arī notika seminārs «Tradicionālā mūzika kā līdzeklis sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai – mūziķu darba iespējas, metodes un apmācība».

Semināra laikā topošie muzikanti, tautas mūzikas speciālisti un citi interesenti iesaistījās diskusijā par mūzikas līdzekļu, it īpaši tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles izmantošanu dažādu sabiedrības grupu ikdienas dzīvē. Ar saviem vērojumiem un praktisko pieredzi dalījās diskusijas dalībnieki – Ieva Altrofa (Rīgas pilsētas Dienas aprūpes centra «Cerību tilts» ansambļa «Zvaigžņu dzirksts» vadītāja), Anita Ostrovska (Jaunjelgavas kultūras nama direktore, Aizkraukles novada domes deputāte un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, folkloras kapelas «Karikste» vadītāja), Ilze Vecmane (Lielvārdes folkloras kopas «Josta» vadītāja) un Iveta Dukaļska (Tautas muzikantu biedrības vadītāja, Sēļu pagasta kapelas «Sēļu muižas muzikanti» vadītāja). Diskusijas gaitā tika secināts, ka atskaņotājmāksla, uz kuru fokusējas mūzikas izglītība, veido ļoti nelielu daļu no dažādu mūzikas formu praktiskā pielietojuma ikdienas dzīvē. Ir daudzas sabiedrībai nozīmīgas jomas, kas var tikt realizētas vai papildinātas ar mūziku – sākot ar izklaidējošu un izglītojošu aktivitāšu rīkošanu dažādām sabiedrības grupām un līdz mūzikas terapijai kā speciālai medicīnas nozarei. Tajās darbojas entuziasti, kas savas prasmes attīstījuši praktiskajā darbā vai meklējuši papildu izglītības iespējas. Sociālais jeb kopienas mūziķis noteikti varētu būt pieprasīta un attīstāma profesija arī mūsu valstī, tomēr vienlaikus jādomā par šāda amata prestiža veidošanu.

Semināra noslēgumā ES Mūžizglītības programmas «Erasmus+» finansētā projekta «MusInc»* dalībnieki stāstīja par projekta gaitā iepazīto mūziķu sociālā darba praksi vairākās Eiropas zemēs, kurās šāda profesija jau pastāv. Stāstījumu papildināja video ar projekta dalībvalstu labās prakses piemēriem, kas publicēti projekta gaitā izveidotajā mājaslapā http://musinc.wrenmusic.education/.

* Muzikālā iekļaušana: neformālās izglītības starpvalstu kvalitātes sistēmas un informācijas resursu attīstīšana, lai nodrošinātu mūzikas izmantošanu sociālajai un muzikālajai iekļaušanai; profesijas «kopienas mūziķis» amata apraksta izveidošana.

Sandra Lipska

Foto no biedrības «Skaņumāja» arhīva