Uzsāk satiksmes pārvada pār dzelzceļu Ogrē, Kalna prospektā, publisko apspriešanu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogrē, Kalna prospektā, tuneļa vietā paredzēts izbūvēt dzelzceļa pārvadu.

Lai nodrošinātu satiksmes drošību Ogres pilsētā un samazinātu relatīvo nedrošības rādītāju (nopietnu negadījumu skaitu), šķērsojot dzelzceļu, Ogres novada pašvaldība 12.jūlijā uzsākusi plānotā satiksmes pārvada pār dzelzceļu Ogrē, Kalna prospektā, publisko apspriešanu. Šī pārvada izbūve sekmētu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu drošu dzelzceļa šķērsošanu un aizsargātu viņu dzīvību un veselību.

Saskaņā ar tehniskajiem datiem, plānots, ka pārvada konstrukcijas garums pa tā asi būs 187,5 metri, no abām pārvada pusēm pieejās paredzētas atbalsta sienas (no Daugavas upes puses 58,74 metri un no Upes prospekta – 56,82 metri). Kalna prospekts uz satiksmes pārvada paredzēts ar divām satiksmes joslām – katru 3,75 metrus platu ar malas joslas drošības platumu līdz bortakmenim – 0,50 metri abās pusēs. Maksimālais garenslīpums pārvada posmā varētu sasniegt 7,85 procentus. Gājēju/velo satiksmes nodrošināšanai projektētā telpa paredzēta 3,5 metru platumā aiz drošības barjeras un aiz brauktuves izceltas atvairapmales. Pārvada konstrukciju paredzēts izbūvēt no monolīta dzelzsbetona.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams Ogres novada pašvaldības ēkas 4.stāva vestibilā Ogrē, Brīvības ielā 33, pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Atsauksmes par izstrādāto dokumentāciju var iesniegt līdz 15.augustam (pasta zīmogs), vai izmantojot e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija «Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē» notiks 30.jūlijā pulksten 16 Ogrē, Brīvības ielā 33, Lielajā zālē, 3.stāvā. Publiskā apspriešana norisināsies līdz 15.augustam.

Marta Poga

Foto no Ogres novada pašvaldības arhīva