20 pozitīva prāta likumi

[ A+ ] /[ A- ]

1. Pārsvītrojiet: «Es neesmu spējīgs.» Uzrakstiet: «Esmu stiprs.»

2. Neatkārtojiet kritiku vairāk kā divas reizes.

3. Kas valda savu mēli, valda arī domas.

4. Kad vien iespējams, izvairieties atkārtot sliktas prognozes vai katastrofu ziņas.

5. Kad vien iespējams, vēstiet labas ziņas.

6. «Mātesvārdi» – slimības baciļi ķermenī, aurā un psihē. «Mātesvārdinieki» ātrāk mirst.

7. Par ko mēs domājam, par to mēs kļūstam. Nosauc otru par muļķi, un muļķa tēls tevi veidos.

8. Svarīga ir pēdējā doma aizmiegot un pirmā doma mostoties. Vakara doma ir kā svece istabā. Ja tā dvesīs kvēpus, dūmos arī istaba – tava dvēsele.

9. Svarīgi ne vien citiem (arī Dievam) lūgt, bet sev pavēlēt.

10. Vakarā, gulēt ejot, domās atkārto dienas notikumus filmas secībā. Analizē savu rīcību, protams, bez histērijas.

11. No rīta ceļoties, ieplāno savu dienu. Diena beidzas – un viss ir izpildīts!

12. Ja esi uztraucies, skaldi malku (u.tml.). Labāk veltī enerģiju darbam, nevis stresam.

13. Veldzējies pie dabas mierinošā avota.

14. Lai sevi veidotu, atkārto vēlamās rakstura ainas vārdos un domu tēlos.

15. Izvairieties pieņemt lēmumus lielā uztraukumā.

16. Ja nomoka viena un tā pati doma, pārtrauciet par to domāt. Ja vajadzīgs – pat desmit reizes, kamēr tā aiziet.

17. Visas dzīvās būtnes ierodas šai pasaulē no viena avota un pie tā arī atgriežas. Vistaisnākais ceļš, kā atgriezties pie Pirmavota, – atveseļot savu domāšanu ar pozitīvu dzīves skatījumu.

18. Optimisti dzīvo ilgāk.

19. Diskusijās dzimst patiesība, bet strīdos – žults izplūdums.

20. Es neko negribu jums pierādīt. Sekojiet manam piemēram un pierādiet paši sev!