Monthly Archives: novembris 2014

Madlienas pagastā izsolīs cirsmas

Ogres novada domes 16.oktobra sēdē deputāti akceptēja cirsmu izsoli Madlienas pagastā, kas notiks pagasta pārvaldes «Pagastmājā» 26.novembrī pulksten 11. Mežaudžu cirsmas izsolē tiks pārdotas ar augšupejošu soli. Iegūtos līdzekļus plānots izlietot pagasta vajadzībām. Divas mežaudžu cirsmas atrodas īpašumā «Juceni» (viena…