Monthly Archives: augusts 2018

Ikšķiles novadā jauns mājdzīvnieku reģistrs

1.augustā Ikšķiles novadā stājās spēkā jauni saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku jaunu reģistrēšanu un uzskaiti, informē pašvaldība. Mājdzīvnieku īpašniekiem tagad ir iespēja savu mīluli reģistrēt jaunā pašvaldības reģistrā. Ikšķiles novada pašvaldība aicina mājdzīvnieku īpašniekus reģistrēt savus dzīvniekus pašvaldības dzīvnieku…

Aicina pieteikt kandidātus vēlēšanu iecirkņu komisijām

6.oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Gatavojoties vēlēšanām, novadu vēlēšanu komisijas izsludina kandidātu pieteikšanu darbam novadu vēlēšanu iecirkņos. Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit…

Ja mājoklī neviens nav deklarēts, jāmaksā lielāks nodoklis

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) Latvijā tiek aprēķināts, pamatojoties uz likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. pantu, kur noteiktā nodokļa likme ir robežās no 0,2 procentiem līdz 3 procentiem no īpašuma kadastrālās vērtības. No nākamā gada…

P/A «Ogres namsaimnieks» pārtop par P/A «Ogres komunikācijas»

Stājoties spēkā Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2018, P/A «Ogres namsaimnieks» ir mainīts nosaukums uz P/A «Ogres komunikācijas». Aģentūras rekvizīti: juridiskā adrese (Ogrē, Mālkalnes prospektā 3), reģistrācijas numurs  (Nr. 90010402651), banku konti («SEB banka», konts LV15UNLA0050022655707; «Swedbanka», konts LV56HABA0551039295649…

Lielvārdes un Ķeguma peldvietās novērota zilaļģu savairošanās

Saskaņā ar Veselības inspekcijas darbinieku novērojumiem zilaļģu savairošanās pazīmes atkal konstatētas Lielvārdes peldvietās Daugavā «Austriņu ceļš» un «Daugavas iela». Iepriekš vairākkārt ziņots, ka šajās peldvietās Lielvārdē regulāri tiek liegts peldēties un pēc tam ļauts peldēties sakarā ar peldūdens kvalitāti. Savukārt…

No 1.augusta Ogrē un Ogresgala pagastā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

No 1.augusta stājušies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, kā to paredz Ogres novada saistošie noteikumi Nr. 2 «Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres komunikācijas» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi», kas apstiprināti Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2018.gada 15.februārī.…

Piedāvā izmantot atkritumu konteinerus stikla šķirošanai

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Ķilupe» piedāvā saviem klientiem (privātmāju iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm, kafejnīcām, utt.) bez maksas uzlikt 240 litru vai nepieciešamības gadījumā lielāku konteineru stikla iepakojuma savākšanai un izvešanai. Konteinerā drīkst izmest dažādu krāsu stikla burkas un pudeles. Tām…

Izstrādāta siltumenerģijas sadalījuma aprēķina metodika

SIA «Ogres Namsaimnieks» ir izstrādājis siltumenerģijas sadalījuma aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tās pamatā izmantoti 2015.gada 15.septembra MK noteikumi Nr. 524 «Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem». SIA…

Sāk pieņemt iesniegumus pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Ogres novada Sociālā dienesta darbinieki atgādina, ka no 1.augusta līdz 31.oktobrim notiks iesniegumu pieņemšana pabalstam individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei ģimenēm, kurās ir bērni, kas apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes un kurām ir piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss.…

Ikšķiles pludmalē – brīvdabas kino

8.augustā, Ikšķiles pludmalē uz lielā ekrāna varēs vērot filmu «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Seansa sākums – pulksten 21.15. Ikšķiles jaunieši aicina brīvdabas kino apmeklētājus sevi nodrošināt ar laika apstākļiem piemērotu apģērbu, pledu un visu āra piknikam nepieciešamo. Ieeja – bezmaksas.