Daily Archives: 09/08/2020

Uzsākti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Uzsākti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos SIA «Ogres Namsaimnieks» 16.jūlijā SIA «Ogres Namsaimnieks» organizēja savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulci, kurā tās dalībniekiem tika sniegta aktuālā informācija par labiekārtošanas būvdarbiem un remontdarbiem…

Bibliotekāru pašlaik ieteiktākās grāmatas

Bibliotekāru pašlaik ieteiktākās grāmatas Dana Dadze Atsaucoties projekta «Bibliotēka” aicinājumam, Latvijas bibliotekāri aktīvi iesaistījušies lasīšanas veicināšanas akcijā, iesakot, viņuprāt, pašreiz aktuālākās un vērtīgākās grāmatas. Tā rezultātā tapuši bibliotekāru veidoti grāmatu saraksti bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem, ko lasītāji var uzmeklēt…