Daily Archives: 19/11/2023

Kāpēc esam latvieši un dzīvojam Latvijā

Es esmu latviete. Tu esi latvietis. Mēs esam latvieši un dzīvojam Latvijā. Tie ir pašsaprotami apgalvojumi, piederības apliecinājums. Kad šo zemi, kurā dzīvojam, sāka dēvēt par Latviju un mūs par latviešiem? Līdz 20. gadsimtam vārdi «latvis», «latve», «latvietis», «latviete» un «Latvija»…