3. jūlijā – uzklausīšanas sanāksme par SIA «Ogres Namsaimnieks» iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

[ A+ ] /[ A- ]

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ceturtdien, 3.jūlijā, pulksten 12 SIA «Ogres Namsaimnieks» ēkā Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Ogres Namsaimnieks» iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA «Ogres Namsaimnieks» pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Ogres Namsaimnieks» iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e – pastu līdz 2.jūlijam (kontaktpersona – Vjačeslavs Smirnovs, tālrunis 67097254; e -pasts:  vjaceslavs.smirnovs@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar informāciju par SIA «Ogres Namsaimnieks» iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lvsadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā nepieciešams lietot kādu svešvalodu, esam lūguši nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Terminētais tarifa projekts varētu stāties spēkā 2019.gada 1.novembrī. Izmaiņas tarifu projektos ir saistītas ar neparedzētajām izmaksām, kuras veido iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Terminētā tarifa projekta (ar neparedzētām izmaksām) ilgums ir viens gads no tā spēkā stāšanās brīža.

Pēc iepriekšminētā termiņa beigām tarifu projektā paredzēts, ka stājas spēkā sekojošais siltumenerģijas apgādes divdaļīgais tarifs ar siltumenerģijas komponenti ar dabasgāzes akcīzes nodokli 40,30 EUR/MWh un jaudas maksu 22,34 tūkst.EUR/MW gadā.

Lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms atbilstoši 2018.gada rādītājiem 85 501 MWh.

Informāciju sagatavoja SIA «Ogres Namsaimnieks»