520 suntažnieki neatbalsta šķidrmēslu krātuves izveidi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē piedalījās arī vairāki suntažnieki, kuri ir kategoriski pret šķidrmēslu krātuves būvniecību Suntažos.

Vakar, 10.februārī, Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti apstiprināja Madlienas būvvaldes gala ziņojumu par slēgtās šķidrmēslu krātuves (6000 m³) Suntažu pagasta nekustamajā īpašumā «Lubkalni» būvniecības ieceres publisko apspriešanu. Par objekta būvniecības ieceri kā tādu deputāti šajā sēdē vēl nelēma.

Minētā publiskā apspriede norisinājās no pagājušā gada 1.decembra līdz šā gada 12.janvārim, un tajā savu viedokli rakstiski noformulējušas 539 fiziskas un juridiskas personas. 520 aptaujas lapās būvniecības iecere ir noraidīta, un iedzīvotāji tam min vairākus iemeslus. Proti, šķidrmēslu krātuves tuvumā un visā Suntažu pagastā izplatīsies nepatīkama smaka, iespējama gruntsgabalu piesārņošanās, pasliktināsies dzīves kvalitāte un iedzīvotāju veselība. Tiks ierobežotas tiesības dzīvot tīrā vidē, apdraudēta tūrisma un citu biznesa veidu (piemēram, ekoloģiskās lauksaimniecības un biškopības attīstība), samazināsies nekustāmo īpašumu tirgus vērtība. Iedzīvotāji uzskata, ka šādu objektu vajadzētu būvēt mazāk apdzīvotās vietās vai Ulbrokā, līdzās fermai. Iedzīvotāji uzskata, ka vietas izvēle ir ļoti nesekmīga – zema, purvaina, Rankupītes iztecē, līdz ar to pastāv varbūtība, ka piesārņojumu pamanīs tikai tad, kad tas būs pamatīgi izplatījies. Suntažniekiem nav arī skaidrs, kādus pasākumus pielietos avārijas gadījumos, kādā veidā tiks nomainīta resursu nokalpojusī plēve utt. Neraugoties uz šīm daudzajām neskaidrībām, Madlienas būvvaldes vadītāja Indra Reitere pauda viedokli, ka būvniecības iecere ir atbalstāma. Par šķidrmēslu glabātuves būvniecības nepieciešamību tieši Suntažos klātesošos mēģināja pārliecināt arī SIA «Ulbroka» valdes priekšsēdētājs Aivars Kokts, kurš pauda viedokli, ka sabiedrībā ir izplatīta maldinoša informācija par šķidrmēslu krātuves iespējamo negatīvo ietekmi, kas arī lielā mērā iespaidojis iedzīvotāju viedokli. Būvniecības ieceri atbalsta arī «Tilbe Agro» valdes loceklis Oskars Liepiņš, un nav jau nekāds brīnums – spriežot pēc abu kungu stāstītā, tieši viņu pārstāvētie uzņēmumi būs vislielākie ieguvēji no šķidrmēslu krātuves izbūves. Abi ir vietējie, Latvijas uzņēmumi. Protams, pašmāju uzņēmēji ir jāatbalsta, taču te vienā svaru kausā ir uzņēmēju intereses, bet otrā – iedzīvotāju, kuras diemžēl ir krasi atšķirīgas.

Komitejas sēdē piedalījās arī vairāki Suntažu iedzīvotāji, kuriem nav skaidrs kāds pagastam būtu labums no šāda objekta būvniecības tā teritorijā, un to apliecina arī suntažnieka Andra Ziemeļa komitejai iesniegtais saraksts, kurā pret šķidrmēslu krātuves būvniecību iestājas 605 pagasta iedzīvotāji. A.Ziemelis norāda, ka pēdējās vēlēšanās pilsoniski aktīvs bijis un balsojis 731 suntažnieks, tāpēc to personu skaits, kas minēto būvniecības ieceri neatbalsta, ir vērā ņemams. Faktiski no katriem 20 suntažniekiem 19 ir pret un tikai viens – par minētās krātuves izveidi.

«Mēslu krātuve ir vajadzīga tikai un vienīgi uzņēmumam «Tilbe Agro». Suntažnieki neprasa šo mēslojuma veidu, mums pašiem ir trīs savas fermas un mēslojuma pietiek. Es saprotu, mēslojums laukiem ir vajadzīgs. Ja tā iestrāde notiek reizi gadā, tas ir paciešams, bet kāpēc šeit būtu jābūvē krātuve, tas nevienam nav skaidrs. Jāsecina, ka Ulbrokas pārstāvji ir atraduši amatvīrus, kas atbalsta šo projektu, taču palielināt savus ienākumus uz iedzīvotāju rēķina nav tikumīgi. Te daži cilvēki ir nostājušies pret vairākiem simtiem iedzīvotāju. Mums tāda krātuve nav vajadzīga,» uzskata Anatolijs Caune.

Deputāta Egila Helmaņa uzdotais jautājums projekta virzītājiem – «Ja reiz tik daudzi iedzīvotāji ir pret, tad kāpēc jūs ejat pret iedzīvotāju gribu?» – tā arī palika bez skaidras atbildes.

Tautsaimniecības komitejas locekļi apstiprināja publiskās apspriedes rezultātus, bet par šķidrmēslu krātuves būvniecības ieceri vēl lems kādā no nākamajām sēdēm, un jācer, ka vairāku simtu iedzīvotāju viedoklim šajā jautājumā tomēr nebūs tikai un vienīgi informatīvs raksturs.

Dzintras Dzenes foto