Diskusija par autoplaci savrupmāju rajonā

[ A+ ] /[ A- ]

Daudzi ogrēnieši un pilsētas viesi zina laukumu tūdaļ aiz dzelzceļa pārbrauktuves Ogrē, Dārza ielā 33, kur pasākumu laikā Ogres estrādē apmeklētāji mēdza novietot savus auto. Šobrīd laukums apjozts ar žogu un īpašnieks ieplānojis to apbūvēt. Notiek publiskā apspriešana.

Būvniecības ieceres «Transportlīdzekļu tirdzniecības vieta ar pakalpojuma sniegšanas ēku Ogrē, Dārza ielā 33» ierosinātājs ir fiziska persona Armands Dumpis, būvprojekta izstrādātājs – arhitekts Artūrs Vanags. Publiskā apspriešana uzsākta, pamatojoties uz Ogres novada būvvaldes 12.augusta lēmumu.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, kā arī iecerētās būvniecības vietā.

Saskaņā ar novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam Grafisko daļu, zemes vienībai noteikta funkcionālā zona «Blīva savrupmāju apbūves teritorija (DzS)».

3450 kvadrātmetru lielajam zemes gabalam starp Lakstīgalu ielu un Dārza ielu, ir trapecveida forma. Piekļuve īpašumam organizēta no Lakstīgalu ielas. Zemes gabalā plānots izbūvēt asfaltētu laukumu 50 automašīnu novietošanai un tirdzniecībai, bet tā Ziemeļrietumu daļā – pakalpojuma sniegšanas ēku.

Kā norāda būvniecības ieceres virzītāji, nav paredzēts veikt tādas darbības, kas varētu radīt smaku, piesārņojumu risku, paaugstinātu trokšņu risku vai kā savādāk negatīvi ietekmēt apkārtējo iedzīvotāju mieru un labsajūtu.

Lai pilnvērtīgi nodrošinātos pret lietus notekūdeņu piesārņojumu, ieceres ierosinātājs paredzējis uzstādīt lietus ūdens attīrīšanas iekārtu, kur novadīt savāktos lietus ūdeņus no asfaltētā laukuma, uz kura plānots novietot transportlīdzekļus.

Ieceres virzītāji apgalvo arī, ka, īstenojot plānoto, neveidosies elektromagnētiskais starojums, vibrācija, būtisks troksnis vai jebkāda cita fizikāla ietekme uz apkārtējo vidi vai iedzīvotājiem.

Šodien, 6.septembrī pulksten 17.00 ikviens Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, var piedalīties būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmē, uzklausīt būvniecības ieceres virzītājus, uzdot jautājumus un izteikt viedokli. Tiesa gan, daudzi to jau paguvuši, uzsākot diskusiju sociālo tīklu vietnē Facebook.com.

Tās iniciatore, ogrēniete Sanita Balode, kura iesaistījusies parakstu vākšanā pret būvniecības ieceri, cita starpā raksta: «Vēlamies dzīvot mierīgi, tīri, bez uzņēmējdarbībām tam neparedzētā vietā. Ogrē uz Daugavpils šosejas ir daudz brīvu laukumu, vietu, kur īstenot šādus projektus, kas būtu daudz perspektīvāk un pareizāk, pieejamāk katram garām braucējam. Nevis brist iekšā klusajā pilsētas nostūrī un traucēt iedzīvotājiem baudīt dzīvi un postīt tā kādreiz saukto zaļo rajonu…». Šim viedoklim ir gan piekritēji, gan pretinieki.

Raimonds Lācis: «Nez, kāpēc vien pārsimts metru tālāk, otrpus sliedēm esošais serviss, neizraisa petīciju rakstīšanu, iedzīvotāju iebildumus un protestus?»

Arvīds Upenieks: «Un blakus dzelzceļš arī klusa vieta pastaigai ?»

VISU RAKSTU LASIET 6. SEPTEMBRA AVĪZĒ