Aicina iedzīvotājus pieteikt Lielvārdes novada sakoptākās sētas

[ A+ ] /[ A- ]

Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību Lielvārdes novada latviskās kultūrvides veidošanā, teritorijas sakopšanā un saglabāšanā, godinātu īpašnieku vai apsaimniekotāju ieguldījumu sava īpašuma, sētas un apkārtnes labiekārtošanā, kā arī popularizētu Lielvārdes novada sakoptākos nekustamos īpašumus, Lielvārdes pašvaldība izsludina konkursu «Lielvārdes novada sakoptākā sēta.»

Pieteikumu konkursam par savu vai citu īpašumu var iesniegt fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā iedzīvotājs, īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona līdz 15.jūnijam.

Lielvārdes novada sakoptāko nekustamo īpašumu vērtēšana notiek četrās grupās: uzņēmumi, individuālās dzīvojamās mājas, lauku viensētas, daudzdzīvokļu mājas.

Uzvarētāji katrā no grupām par pirmo vietu saņems plāksnīti ar uzrakstu, tencinājuma rakstu un balvu, otrā un trešā vieta – tencinājuma rakstu un balvu. Par Konkursa balvu fonda sadali konkursa dalībniekiem lems komisija.

Uzvarētāji tiks pasludināti un apbalvoti Lielvārdes novada svētkos. Projekta nosacījumi un pieteikuma veidlapa atrodami mājaslapā www.lielvarde.lv.

Marta Poga