Aicina iesaistīties Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrādē

[ A+ ] /[ A- ]

Ikšķiles novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ikšķiles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, iesniedzot priekšlikumus par vēlamām novada teritorijas izmantošanas pārmaiņām, piemēram, dzīvojamās apbūves teritoriju vai publiskās vai rūpnieciskās apbūves teritoriju attīstību, labiekārtotu publisku ārtelpu, nepieciešamajiem transporta infrastruktūras uzlabojumiem u.c.

Ikviens Ikšķiles novada iedzīvotājs, nekustamā īpašuma īpašnieks un uzņēmējs aicināts izvērtēt sava īpašuma plānoto izmantošanu un tās atbilstību spēkā esošajam Ikšķiles novada teritorijas plānojumam. Priekšlikumus lūgums iesniegt pašvaldībai līdz 2019.gada 1.augustam. Priekšlikumus var iesniegt klātienē Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00; nosūtīt pa pastu, adresējot Ikšķiles novada pašvaldībai, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052; nosūtīt elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: dome@ikskile.lv. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādi plānots veikt līdz 2019.gada 31.decembrim.