Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanu Ogrē

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība zem dzelzceļa Ogrē, Kalna prospektā, būvēs auto tuneli, bet Mālkalnes prospektā – gājēju tuneli. Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana Ogrē, Kalna prospektā, līdz Bērzu alejai, Upes prospektā, no Upes prospekta 3a līdz Upes prospektam 9 un pie Mālkalnes prospekta.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un Ogres novada domes saistošajiem noteikumiem, par koku ciršanu nepieciešams rīkot publisko apspriešanu.

Saistībā ar auto tuneļa būvniecību plānots nocirst 21 Parasto kļavu, kur stumbra diametrs ir 30, 2 x 22, 2 x 21, 29, 2 x 32, 38, 39, 26, 28, 62, 41, 51, 83, 34, 29, 54, 65, 71 centimetri. Tāpat arī astoņas Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 2 x 20, 46, 32, 2 x 33, 35, un 24 centimetri, trīs Holandes liepas, kur stumbra diametrs ir 2 x 37 un 38 centimetri, 17 Parastos ozolus, kuru stumbra diametrs ir 74, 38, 46, 37, 78, 75, 85, 2 x 32, 20, 54, 40, 61, 53, 58, 35 un 21 centimetrs, divas Parastās egles ar stumbra diametru 45 un 29 centimetri, vienu Parasto osi ar stumbra diametru 57 centimetri, vienu Parasto zirgkastaņu ar stumbra diametru 27 centimetri; divus Āra bērzus ar stumbra diametru 56 un 66 centimetri.

Savukārt gājēju tuneļa izbūvei paredzēts nocirst divas Parastās liepas ar stumbra diametru 62 un 56 centimetri.

Publiskā apspriešana notiks līdz 29.maijam. Rakstiskas atsauksmes var iesniegt (vai nosūtīt pa e –pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 29.maijam Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33, pie Būvvaldes vides speciālistes Ivetas Štāles, tālr. 65071172.

Marta Poga