Aicina piedalīties vizuālās identitātes un saukļa izstrādē

[ A+ ] /[ A- ]

Aicina piedalīties vizuālās identitātes un saukļa izstrādē

Marta Poga

Ogres novada pašvaldības 26.marta ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums izsludināt konkursu «Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projekta «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027» pieteikumam» saskaņā ar apstiprināto nolikumu.

Ogres novada pašvaldības dome 25.februāra sēdē pieņēma lēmumu «Par dalību Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasē», saskaņā ar kuru tika atbalstīta Ogres novada pašvaldības dalība konkursa «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027» priekšatlasē, piesakot Ogres pilsētu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumam, kā arī izveidota konkursa «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027» projekta vadības darba grupa un apstiprināts tās nolikums.

  1. martā projekta vadības darba grupas sanāksmē tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027» projektu pieteikumam izstrādes konkursa organizēšanu.

Konkursa mērķis ir iegūt oriģinālu, ērti lietojamu un Ogres pilsētvidi raksturojošu nosaukumu un vizuālo identitāti, piesakot Ogri Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumam.

Vizuālajā identitātē un sauklī jāizmanto vārds vai simbols «gaisma» vai tā atvasinājums, kas radoši atspoguļotu Ogres pilsētas un jaunveidojamā Ogres novada tēlu.

Konkurss ir atklāts, un tajā aicināta piedalīties ikviena persona no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada, lai kopīgi izvēlētos atbilstošāko. Konkursa nolikums pielāgots, neprasot specifiskas zināšanas vai noformēšanas prasības, lai tādējādi nodrošinātu iespēju piedalīties pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam. Katrs pretendents var iesniegt vairākus pieteikumus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 23.aprīlim. Pieteikumu var personīgi atnest uz Ogres novada pašvaldību un ievietot tam paredzētā pieteikumu kastē, kas atrodas Brīvības ielā 33, Ogrē. Pieteikumu uz minēto adresi var nosūtīt arī nosūtīt pa pastu (pasta indekss –LV-5001), uz aploksnes norādot «Pieteikums konkursam «Ogres novada pašvaldības vizuālās identitātes un saukļa izstrāde projektam «Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027». To var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ogre2027@ogresnovads.lv vai izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 15.maijā, informāciju publicējot Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un pēc vajadzības citās vietnēs.

Atbildīgā kontaktpersona par konkursa norisi – Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala (e – pasts: ogre2027@ogresnovads.lv, t. 26558451).

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!