Aicina uz sanāksmi par cūku nobarošanas kompleksa darbības paplašināšanu Lauberē

[ A+ ] /[ A- ]

Aicina uz sanāksmi par cūku nobarošanas kompleksa darbības paplašināšanu Lauberē

Marta Poga

Pagājušā gada 11.novembrī Ogres novada pašvaldība saņēma «LB Energy» iesniegumu ar informāciju par SIA «BALTIC PORK» ieceri pārbūvēt esošo cūku nobarošanas kompleksu, palielinot atļauto cūku vietu skaitu līdz 30 000. Nolūkā izzināt sabiedrības viedokli par plānoto būvniecību un cūku vietu skaita palielināšanu Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz sanāksmi.

2012.gada 10.decembrī SIA «BALTIC PORK» izsniegta «A» kategorijas atļauja intensīvai cūku audzēšanai nekustamajā īpašumā «Rukši», Lauberes pagastā, ar kopējo cūku vietu skaitu 12 000 jeb 38 400 dzīvniekiem gadā, kā arī citām darbībām biogāzes ražošanai, tajā skaitā biogāzes pārstrādei koģenerācijas stacijā, pazemes ūdens ieguvei līdz 102 930 kubikmetriem gadā, bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanas iekārtai ar projektēto jaudu līdz 3,0 m3/dnn.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 12.decembra lēmumu cūku kompleksa pārbūvei, palielinot atļauto cūku vietu skaitu, tiek piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Tās ietvaros tiks vērtēts un precizēts nobarojamo cūku vietu skaits, ņemot vērā plānotos tehnoloģiskos risinājumus, sagaidāmo ietekmi uz vidi un paredzētās darbības atbilstību piemērojamām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī cūku labturības prasības.

Sanāksme, kurā aicināti piedalīties iedzīvotāji, notiks 4.martā pulksten 18 Lauberes pagasta kultūras namā, Ozolu ielā 3.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!