Aicināti pārnovadu lauksaimnieki

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» un Ogres nodaļa rīko bezmaksas semināru «Aktualitātes lauksaimniecībā un lauku attīstībā», kas notiks 17.februārī no pulksten 11 līdz 14.45 Lielvārdes kultūras namā.

Tiks pārrunāta «Ogres lauksaimnieku biedrība» darbība pagājušajā gadā un šogad plānotais; lauku attīstības plāna pasākumi un jauninājumi; valsts atbalsts lauksaimniecībā 2011. gadam; projekta «Latvijas piens» realizācijas gaita un citas nozares aktualitātes; kopējās lauksaimniecības politikas reformas gaita; aktualitātes nodokļu likumdošanā; aktualitātes veterinārmedicīnā lopkopības saimniecībās.

Lektori: Valdis Dzenis – biedrības «Ogres lauksaimnieku biedrība» valdes priekšsēdētājs; Ingmārs Sniedze – biedrības «Zemnieku Saeima» lauksaimniecības speciālists; Maira Dzelzkalēja – biedrības «Zemnieku Saeima» valdes priekšsēdētāja vietniece; Mārtiņš Cimermanis – SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» valdes priekšsēdētājs; Vineta Daniļeviča – SIA «LLKC» Aizkraukles konsultāciju biroja vecākā speciāliste grāmatvedībā; Līga Ničiporuka – SIA «LLKC» Aizkraukles konsultāciju biroja konsultante lopkopībā un veterinārmedicīnā.