Ažiotāža CSDD rimusi un darbs turpinās

[ A+ ] /[ A- ]

Brīžos, kad nav klientu, CSDD Ogres nodaļas reģistratora Aināra Volonta (priekšplānā) pienākumos ietilpst arī direkcijā saņemto maksas zvanu apkalpošana, sniedzot klientiem informāciju no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datu bāzes

Ja aizvadītā gada nogalē Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) bija burzma un garas rindas, tad šobrīd te valda miers un klusums.

Ogres nodaļas vadītājs Arnis Celmiņš atzīst, ka ažiotāža bijusi lieka – no šogad paaugstinātās transporta nodevas nevienam izvairīties neizdosies, bet jebkurus citus jautājumus var bez steigas risināt arī šogad.

 

Sakarā ar izmaiņām likumdošanā par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas paaugstināšanu daudzi pērnā gada nogalē centās pagūt norakstīt tos transportlīdzekļus, kas vairs nav lietošanas kārtībā, lai tādejādi izvairītos no transportlīdzekļa nodevas. Ja novembrī Ogres CSDD nodaļā norakstīja 33 auto, tad decembrī norakstīt savus spēkratus vēlējās vairāk kā tūkstotis īpašnieku. «Satraukumam nav nekāda pamata. Transportlīdzekļus bez papildus izmaksām var norakstīt jebkurā laikā un ikgadējā nodeva, tai skaitā arī par 2009.gadu, nav jāmaksā,» skaidro A.Celmiņš.

 

Transportlīdzekli var norakstīt bez maksas

Kopš 2004.gada 1.oktobra pastāv licencēti pārstrādātāji, kuri izsniedz likvidācijas sertifikātus. Ja līdz norādītajam laikam mašīna nebija norakstīta, tad pēc šī termiņa vieglās mašīnas un kravas mašīnas ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām, triciklus un kvadriciklus varēja norakstīt tikai pārstrādes uzņēmums. Daudzi transportlīdzekļu īpašnieki savus auto paši bija atdevuši metāllūžņu uzpircējiem pēc likuma darbības sākuma, arī dokumentu reizēm nebija un mašīnas vairs nevarēja norakstīt. «Tagad šis termiņš ir mainīts uz pagājušā gada 31.decembri, un auto var norakstīt, ja klients apliecina, ka mašīnas reāli vairs nav. Ja automašīna ir likvidēta, īpašnieks to var norakstīt bez maksas, bet, ja cilvēkam nepieciešams oficiāls apliecinājums, ka auto ir norakstīts, tad tas maksās 1,75 latus,» stāsta A.Celmiņš.

 

Transportlīdzekļa neesamību var apliecināt īpašnieks

Transportlīdzekli, kuru nav iespējams nodot pārstrādes uzņēmumam, CSDD var norakstīt, ja iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes. Ja reģistrācijas apliecība vai numura zīmes netiek nodotas, persona, kura iesniedz dokumentus transportlīdzekļa norakstīšanai, iemeslu norāda iesniegumā. Norakstīt var arī, ja iesniedz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu. Ja persona, kas noraksta transportlīdzekli, nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks, tad iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzeklis gājis bojā (piemēram, ārvalstīs izsniegts noteikta satura likvidācijas sertifikāts, ārvalsts kompetentās iestādēs (policija, ugunsdzēsības dienests) izsniegtu izziņu par to, ka transportlīdzeklis gājis bojā un nodots pārstrādes uzņēmumā) vai transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu. Ja transportlīdzeklis ir iznīcināts vai gājis bojā līdz pagājušā gada 31. decembrim, šo faktu var apliecināt transportlīdzekļa īpašnieks.

A.Celmiņš atgādina, ka ar norakstītu transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē aizliegts un arī turpmāk aizliegts to reģistrēt kā transportlīdzekli, izņemot gadījumu, ja tas norakstīts, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra informāciju par transportlīdzekļa atrašanos meklēšanā.

 

Ja auto nelieto, to izslēdz no reģistra

Ja transportlīdzeklim piecus gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un reģistrā ar to nav notikusi neviena darbība, transportlīdzekli no reģistra izslēdz. Iestājoties minētajiem nosacījumiem, tas notiek automātiski. «Izslēgšana no reģistra nenozīmē, ka auto no tā pazudīs pavisam. Tas tikai kļūs neaktīvs līdz brīdim, kad auto īpašnieks ieradīsies CSDD, lai veiktu kādas darbības. Auto reģistrā tiks automātiski atjaunots, būs vien jāveic numuru salīdzināšana. Likumdošanā paredzēts, – ja ar auto piecus gadus nekas nav darīts, tad par šiem gadiem transportlīdzekļa nodeva nebūs jāmaksā. Šis jautājums pēdējā laikā kļūst aizvien aktuālāks. Tā saucamajos treknajos gados daudzi līzingā iegādājās jaunus auto un vecos atstāja novārtā. Tagad auto īpašnieki pamazām sāk atcerēties par savām vecajām, vēl nenorakstītajām un ejošajām mašīnām, kas kādu laiku nostāvējušas,» secina CSDD Ogres nodaļas vadītājs.

A.Celmiņš informē, ka 2.janvārī spēkā stājušās arī izmaiņas reģistrācijas noteikumos, kas skar transportlīdzekļu īpašniekus un to turētājus. Proti, ja agrāk, reģistrējot auto, īpašnieks iesniedza turētāja datus un CSDD darbinieki tos nepārbaudīja, tad tagad transportlīdzekļa īpašniekam un turētājam pašam ir jāierodas CSDD nodaļā un jāraksta iesniegums, vai jāizsniedz pilnvara to darīt kādam citam.

 

Iespēja saņemt trešo numurzīmi

Stāstot par citiem jauninājumiem, A.Celmiņš informē, ka jau no pērnā gada nogales CSDD ne tikai cilvēki ar kustību traucējumiem, bet arī redzes invalīdi var saņemt stāvvietas karti. Jauninājums ir arī tas, ka līdz šim transportlīdzekļa īpašnieks varēja saņemt tikai divas numurzīmes, bet tagad ir iespēja tikt arī pie trešās, kuru var uzlikt, piemēram, tūristu autobusa aizmugurējai bagāžas kastei. CSDD darbinieki izvērtē, vai ražotājs ir paredzējis apgaismotu numurzīmes vietu, kāds numura tips vajadzīgs, un ērtību labad, lai ikreiz numurzīme nav jāpārliek, ir iespēja saņemt šo trešo numurzīmi.

Izmaiņas skārušas arī no uzskaites noņemtos transportlīdzekļus. Ja iepriekš liegums tika likts tikai tiem transportlīdzekļiem, kas ir uzskaitē, tad tagad to uzliek arī tiem spēkratiem, kas no uzskaites noņemti, piemēram, lai auto pārdotu. A.Celmiņš atgādina, ka noņemšana no uzskaites neizmaina īpašuma tiesības. Kas attiecas uz soda naudu nenomaksāšanu, A.Celmiņš atgādina, ka CSDD sodus neuzliek, bet, ja cilvēks tādu saņēmis, kaut vai piecu latu apmērā, tas ir jānomaksā 30 dienu laikā. Ja tas nav izdarīts, transportlīdzeklim tiek uzlikts liegums, un tas nozīmē, ka ar to nav iespējams veikt nekādas darbības. Ja sods netiek nomaksāts gada laikā, tad transportlīdzekļa vadītāja tiesības kļūst nederīgas, un šī lieta nonāk pie tiesu izpildītāja ar visām no tā izrietošajām sekām.

 

Ja nebrauc, numurzīmes var uz laiku nodot

«Ja auto īpašnieks ziemas laikā transportlīdzekli neizmanto un ir plānojis braukt tikai vasarā, viņš gada sākumā, piemēram, janvārī, var ierasties CSDD un nodot numurzīmes. Tad transporta nodeva būs jāsamaksā tikai par janvāri un par pārējiem mēnešiem, līdz brīdim, kad numurzīmes tiks izņemtas, nebūs jāmaksā. Pēdējā laikā šo iespēju izmanto ļoti daudz transportlīdzekļu īpašnieku un mums uzglabāšanai jau ir nodotas vairāk kā 400 numurzīmes. Ja iepriekš, izņemot numurzīmes, bija jāsamaksā 3,23 lati, tad tagad arī tie vairs nav jāmaksā. Šo iespēju izmanto arī lauksaimnieki, ja specifisku tehniku paredzēts lietot tikai ražas novākšanas laikā. To var izmantot arī motociklisti, kas ziemas sezonā nebrauc. Beidzoties sezonai, viņi var nodot numurzīmes mums uzglabāšanai un, piemēram, maijā nākt tās izņemt, samaksājot transporta nodevu par atlikušajiem mēnešiem līdz gada beigām. Ja motociklists beidz sezonu, piemēram, septembrī, viņš var nākt un atkal nodot numurzīmes un lūgt «Latvijas valsts ceļus» viņam atmaksāt transporta nodevu par tiem mēnešiem, kurus transportlīdzekļa īpašnieks nebrauks un kurus numurzīme atradīsies pie mums,» skaidro A.Celmiņš.

 

Pēc gada numurzīmes var iznīcināt

Pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nodotās numura zīmes tiek glabātas attiecīgajā CSDD nodaļā vienu gadu no reģistrācijas pārtraukšanas brīža. Šo termiņu pirms tā beigšanās vienu reizi var pagarināt vēl par gadu, iesniedzot iesniegumu un reģistrācijas apliecību, kā arī dokumentu par apmaksu par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites 2,12 latu apmērā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks pēc gada par numurzīmēm nav izrādījis nekādu interesi, tās tiek iznīcinātas un par šo pašu numurzīmju atkārtotu izgatavošanu ir jāmaksā.

 

Jaunus auto reģistrē retāk

Kā stāsta CSDD Ogres nodaļas darbinieki, šobrīd CSDD nodaļās ir iestājies relatīvs miers, un darbinieki var paveikt tos darbiņus, kas pārmērīgā klientu pieplūduma dēļ palikuši nepadarīti decembrī. Gada sākumā ļoti maz ir to, kas vēlas iziet tehnisko apskati, jo daudzi, cerībā izvairīties no paaugstinātās transporta nodevas, to paguvuši izdarīt jau decembrī. Veikt ikgadējo apskati nākuši arī tādi, kam pēc grafika tas būt jādara tikai šā gada aprīlī… Mazāk aktīvs kļuvis arī auto tirgus. Sarucis pirmreizējo auto reģistrāciju skaits, un lielāko īpatsvaru sāk ieņemt darījumi ar 15 gadus veciem, kā arī pagājušā gadsimta 80-tajos gados ražotiem auto.

 

Var pieteikties e – pakalpojumiem

Ikkatrs transportlīdzekļa īpašnieks visu nepieciešamo informāciju par savu braucamo var iegūt CSDD mājas lapā, bez maksas piesakoties e – pakalpojumiem. Piereģistrējoties minētajā lapā, var uzzināt visus datus par saviem transportlīdzekļiem, vadītāja apliecību, pārkāpumu uzskaites punktiem, kā arī saņemt atgādinājumu par tehniskās apskates, apdrošināšanas, medicīniskās izziņas u.c. beigu termiņu, kas ikdienas steigā, it īpaši, ja uz konkrētās personas vārda reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, var aizmirsties. «Dažkārt var veidoties tāda situācija, ka autovadītājs ir saņēmis jaunu medicīnisko izziņu par veselības stāvokli, taču ārsts šo informāciju nav nodevis mūsu datu bāzei un attiecīgi arī ceļu policists, apturot uz ceļa un pārbaudot informāciju, šīs ziņas neredz. Piesakot e – pakalpojumus, jūs varat ne vien saņemt nepieciešamos atgādinājumus, bet arī redzēt visu informāciju par sevi un nepieciešamības gadījumā doties uz CSDD, lai iztrūkstošos datus ievadītu reģistrā, tādejādi aiztaupot sev liekas problēmas un pārdzīvojumus,» skaidro CSDD Ogres nodaļas vadītājs Arnis Celmiņš.

 

Pārslas Sniedziņas foto