Aizsargmola būvniecības zonā pastaigāties aizliegts

[ A+ ] /[ A- ]

Aizsargmola būvniecības darbu zonā atrasties ir bīstami

Šobrīd pie Ogres upes ietekas Daugavā notiek aizsargmola (straumvirzes) izbūves darbi. Ogres novada pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus būvniecības laikā neatrasties būvniecības darbu zonā, jo tas ir bīstami.

Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis informē, ka aizsargmola būvniecības zona (teritorija, kas ir nožogota) ir paaugstinātas bīstamības objekts un būvniecības laikā šajā teritorijā atrasties aizliegts. Par to liecina arī izvietotās brīdinājuma zīmes, bet iedzīvotāji turpina pārvietoties pa būvlaukumu un piekļūt Daugavai.

Kā novēroja «OVV», brīvdienu pievakarē, kad darbi nenotiek, pa aizsargmolu pastaigājas gan gājēji, gan vizinās riteņbraucēji, gan skraida bērni. Lai gan ceļa sākumā patiesi ir izvietots nožogojums un brīdinājuma zīmes, daudzi tās neievēro vai nav pamanījuši, jo būvdarbu teritorija ir gana plaša, to visu nožogot nav iespējams un aizsargmolam var piekļūt, arī neejot garām šīm zīmēm.

E.Pārpucis norāda: ja iedzīvotāji turpinās pastaigāties pa aizsargmola izbūves zonu, par to tiks informēta pašvaldības policija. Teritoriju aktīvāk uzraudzīs arī sargs, kurš dežūrē būvdarbu vietā un brīdinās iedzīvotājus par aizliegumu atrasties būvdarbu zonā.

Lai nodrošinātu aizsargmola izbūvi atbilstoši būvniecības tehnoloģijai, vēl līdz 15.septembrim Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdens līmenis. Arī pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas darbi turpināsies.

«OVV» jau rakstīja, ka šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.

Būvdarbus veic SIA «Ostas celtnieks». Saskaņā ar noslēgto līgumu darbu izpildes termiņš ir 2019.gada 6.novembris. Lai iekļautos laika grafikā, būvdarbi notiek ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās no pulksten 8 līdz pulksten 20 (nepieciešamības gadījumā darbu laiks var tikt pagarināts no pulksten 7 līdz pulksten 23).

Jauna aizsargmola (straumvirzes) izbūve pie Ogres upes ietekas Daugavā tiek veikta pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta «Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā» ietvaros.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto