Anitai Ausjukai piešķir apbalvojumu «Ogres Goda Pilsonis»

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no A.Ausjukas personiskā arhīva «Vienmēr esmu teikusi, ka man ir divas augstākās izglītības – Larvijas Valsts konservatorija un Millerītes skola, jo to, ko iemācīja viņa, nevienā skolā neapgūt,» atzīst Anita Ausjuka.

Anitai Ausjukai piešķir apbalvojumu «Ogres Goda Pilsonis»

Dzintra Dzene

Īsi pirms valsts svētkiem, 29.aprīļa Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, noklausoties Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Nikolaja Sapožņikova sniegto informāciju, deputāti vienbalsīgi lēma par ieguldījumu kultūras darbā Ogres novadā piešķirt apbalvojumu «Ogres Goda Pilsonis» ilggadējai kultūras darbiniecei Anitai Ausjukai.

Ierosinājumu piešķirt Ogres novada pašvaldības apbalvojumu «Ogres Goda pilsonis» Anitai Ausjukai 16.aprīlī iesniedza Suntažu kultūras nama vadītāja Dzidra Sproģe, un to izvērtēja Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija, nolemjot virzīt izskatīšanai Ogres novada pašvaldības domes sēdē.

Savā pieteikumā Dz.Sproģe raksta: «Anita Ausjuka bez kultūras darba nevar dzīvot, viņai vajag darboties, organizēt, palīdzēt, būt kustībā, kultūras apritē. Šogad Anitai būs 65 gadu jubileja, no kuriem vairāk nekā 40 gadi atdoti kultūras darbam –  godprātīgi un kvalitatīvi. Visu savu darba mūžu Anita ir veltījusi Ogrei, Ogres vārda nešanai un atpazīšanas veicināšanai Latvijas mērogā.(…) Ceru, ka novērtēsiet viņas darbu, kvalitāti un devumu Ogrei un mums, ilggadīgajiem lauku kultūras darbiniekiem.»

Ogrēniete A.Ausjuka 1995.gadā beigusi J.Vītola Latvijas valsts Konservatoriju kā kultūras darbinieks, masu pasākumu organizators. Pirms tam mācījusies arī Kultūras darbinieku tehnikumā kā kultūras darbinieks, amatierteātra rezistors.

Ar kultūras jomu A.Ausjukas dzīve saistīta kopš 1974.gada, strādājot par mākslinieciskās daļas vadītāju Ogres kultūras namā, Ogres Tautas namā, Ogres kultūras namā, vadot Ogres estrādi, strādājot par kultūras darba koordinatori Ogres novada pašvaldībā. A.Ausjuka vairākkārt bijusi Ogres pilsētas svētku režisore, konkursu «Mis un Misters», «Dāma un kungs», «Vecmāmiņas pūra lāde» un «Ogres dvīņi» režisore, starpnovadu deju svētku «Ikšķiles sadancis» režisore, Ogres novadnieka, aktiera Edgara Liepiņa piemiņas pasākuma organizatore un producente, valsts senioru un vidējās paaudzes deju kolektīvu svētku un vēl daudzu citu kultūras pasākumu organizatore un režisore.

A.Ausjuka Ogrē uzsāka interesantu pasākumu ciklu «Personības mūsu vidū», radot iedzīvotājiem iespēju tikties ar ogrēniešiem, kuri pilsētas un novada vārdu nesuši pasaulē. Pateicoties A.Ausjukai, izdota grāmatiņa par kultūras darbinieci, kādreizējo Ogres rajona kultūras nama vadītāju Vilmu Milleri.

«Vienmēr esmu teikusi, ka man ir divas augstākās izglītības – Larvijas Valsts konservatorija un Millerītes skola, jo to, ko iemācīja viņa, nevienā skolā neapgūt,» – tā A.Ausjuka.

Kopš 2016.gada viņa ir Ogres novada pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciāliste.

«Lai arī šobrīd nestrādāju kultūras darbu, bet tas, ko veicu, tagad ir saistīts ar cilvēkiem un faktiski tāpat organizēju Nevalstiskajām organizējām gan ikdienas darbus, kas tieši saistīts ar viņiem, gan jubilejas, svētkus, ekskursijas, tikšanās un izstādes – no kultūras nekur tālu neesmu aizgājusi. Ogre aug un attīstās, ļoti lepojos ar to, kas notiek šodien. Pie «kultūras saknēm» esmu bijusi cieši klāt, un 45 darba gadi patiešām bijuši gan skaistiem pasākumiem, gan izciliem cilvēkiem bagāti, es nevaru iedomāties sevi citā profesijā,» saka A.Ausjuka.

Anita ir precējusies, ģimenē izaudzinātas divas meitas un sagaidīti trīs mazbērni.

Apbalvojumu viņa saņems Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – 4.maijā.

A.Ausjuka saņems arī vienreizēju naudas pabalstu trīs minimālo mēnešalgu apmērā no šā gada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!