Apšauba Lauberes cūku audzēšanas kompleksa būvniecības likumību

[ A+ ] /[ A- ]

Neraugoties uz to, ka SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā būvniecība rit pilnā sparā, iedzīvotāji joprojām apšauba tās likumību un vēlas tikt atzīti par trešajām personām administratīvajā procesā, kas ļautu viņiem iesaistīties tiesvedībā pret šī kompleksa būvniecību.

Ogres novada pašvaldība pagājušā gada 21.septembrī saņēma 43 Lauberes, Suntažu un Madlienas pagasta iedzīvotāju parakstītu iesniegumu, kurā norādīts, ka Madlienas būvvaldes pagājušā gada 23.augustā izsniegtā būvatļauja, kas dod tiesības uzsākt cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecību Lauberes pagastā, ir pretlikumīga. Iedzīvotāji uzskata, ka, īstenojot būvatļaujā paredzēto cūku audzētavu projektu uz zemes, kas tieši robežojas ar viņu īpašumu, tiek samazināta tā vērtība. Turklāt šāds objekts pasliktina arī vides kvalitāti īpašumā, tajā skaitā iesniedzēju dzīvi un veselību. Kā otrs arguments minēts tas, ka iedzīvotājiem nav sniegta informācija par būvprojektu pēc būtības, kas ir Satversmes 104. panta pārkāpums, jo tas garantē personai tiesības saņemt šādu informāciju, tai skaitā no pašvaldības iestādes. Tādējādi personas, kuras aizskar projekts, nav varējušas iepazīties ar patiesu informāciju par projektu un tā ietekmi uz veselību un īpašumu.

Komentējot minēto iesniegumu, Ogres novada domes jurists Valdis Mūrnieks skaidroja, ka minētā cūku kompleksa kaitīgā ietekme uz vidi nav pierādīta, bet ir tikai pieņēmumu formā, turklāt neatbilst patiesībai arī tas, ka iedzīvotājiem nav bijusi iespēja iepazīties ar būvprojektu. V.Mūrnieks uzskata, ka šādā gadījumā nav pamata iesniedzējus administratīvajā procesā atzīt par trešajām personām. Jurists norādīja, ka gadījumā, ja iesnieguma autori tiktu atzīti par trešajām personām, viņi varētu iesaistīties tiesvedības procesā, un tas, protams, varētu apdraudēt būvniecību, kura, pēc V.Mūrnieka domām, ir uzsākta likumīgi. Cūku audzēšanas kompleksu plānots nodot ekspluatācijā jau līdz gada beigām. Vakar, 17.februārī, Ogres novada domes sēdē ar balsu vairākumu nolēma iesniedzējus par trešajām personām neatzīt. Pret šo lēmumu balsoja Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Rolands Millers, Ilga Vecziediņa un Ludvigs Tribockis, kuri uzskata, ka iedzīvotājiem tomēr būtu jāļauj aizstāvēt savas tiesības, jo, lai arī cik modernas nebūtu šajā kompleksā uzstādītās tehnoloģijas un gaisa attīrīšanas iekārtas, dzīve līdzās cūku kompleksam nekad nebūs tāda kā iepriekš.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 28. panta piektās daļas noteikumiem septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajām personām paziņots vai citādi kļuvis zināms, to var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Administratīvajā rajona tiesā.