Apkopotas Ogres novada amatpersonu pērnā gada deklarācijas

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki ir apkopojuši valsts amatpersonu iesniegtās deklarācijas par 2009.gadu. Piedāvājam iepazīties ar Ogres novada domes deputātu pērnā gada ienākumiem un izdevumiem.

Spriežot pēc valsts amatpersonu deklarācijas par 2009.gadu, pērn visdarbīgākais bijis Ogres novada pašvaldības vadītājs Edvīns Bartkevičs, kurš paralēli priekšsēža amatam strādājis vēl 13 citos gan algotos, gan sabiedriskos darbos.

Pašvaldības vadītājs naudu uztic bankām un parādos neiesaistās

Edvīns Bartkevičs pērn bijis Nodibinājuma «Ogres Biznesa un Inovāciju inkubatora» valdes loceklis, «Ogres Evanģēliski luteriskās draudzes» revīzijas komisijas loceklis, Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis, «Hokeja kluba Ogre» valdes loceklis u.c. Taču ienākumus E.Bartkeviča kungs guvis tikai kā padomes priekšsēdētājs Rīgas plānošanas reģionā, padomes loceklis Ogres rajona pašvaldībā un Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs, kopumā saņemot 30 222 latus, kā arī saņēmis pārmaksāto nodokļu atmaksu 1358 latu apmērā.

Pašvaldības vadītājam Ogrē pieder dzīvoklis un kopīpašumā ar māsu puse mājas. E.Bartkevičs ir 2003.gada izlaiduma automašīnas «Škoda Octavia» īpašnieks. Ogres novada pašvaldības vadītājs uzkrājis 1687 latus un 5060 eiro, ko glabā bankās.

Ar vairākiem amatiem pērn veiksmīgi ticis galā arī Raimonds Javoišs, kurš paralēli Ogres novada domes deputāta un priekšsēdētāja padomnieka pienākumiem pašvaldībā pildījis vēl sešus citus amatus. R.Javoišs pērn pašvaldībā algā saņēmis 20 451 latu, kā arī pensiju 2847 latu apmērā. Priekšsēdētāja padomnieka valdījumā ir dzīvojamā māja Ogrē, un viņam pieder 2005.gada izlaiduma automašīna «AUDI».

E.Helmanis gan aizdod, gan aizņemas, V.Pūķei parādsaistību nav

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis pērn bijis arī valdes loceklis «Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolā», kā arī valdes loceklis Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā «Pārogres nami», taču darba algu 8514 latu apmērā saņēmis vien no pašvaldības. E.Helmanim pieder zeme un garāža Jaunjelgavā, kā arī 2002.gada izlaiduma automašīna «CHRYSLER VOYAGER». Skaidrā naudā priekšsēdētāja vietnieks uzkrājis 22 tūkstošus eiro un 48 tūkstošus latu. Pērn E.Helmanis trijos aizdevumos kopumā izsniedzis 57 tūkstošus latu, bet pašam ir 350 tūkstošu ASV dolāru lielas parādsaistības.

Savukārt otrai Ogres novada priekšsēdētāja vietniecei Vitai Pūķei pieder zeme Aizkraukles novadā, kā arī māja un zeme Ogres novadā. V.Pūķes kundzes īpašumā ir 2003.gada izlaiduma automašīna «MERCEDES BENZ», kā arī 47 AS «Latvijas balzāma» akcijas 47 latu vērtībā un 875 AS «Latvijas kuģniecības» akcijas 875 latu vērtībā. Arī V.Pūķes kundze pērn papildus Ogres novada domes priekšsēdētājas amatam ieņēmusi vēl sešus citus, tai skaitā strādājusi PA «Dziednīca» par ārsti neiroloģi, saņemot algu 7292 latu apmērā. Savukārt pašvaldībā V.Pūķes darbs pērn novērtēts ar 20 437 latiem. Pūķes kundzei nav nedz naudas uzkrājumu, ne arī parādsaistību.

Pēteris Dimants atdevis Andrejam Ceplītim parādu

Visapjomīgāko ienākumu deklarāciju par 2009.gadu iesniedzis Ogres novada domes deputāts un Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs, kā arī Amatpersonu un speciālistu konkursu vērtēšanas komisijas loceklis Andrejs Ceplītis, kurš darbojies vēl arī citos amatos – bijis valdes loceklis «Futbola klubā 33» un SIA «Vējkrasti», kā arī valdes priekšsēdētājs SIA «Ogres Prestižs» un «Akorns». Ceplīša kungam pieder vairāki zemes gabali un ēkas gan Ogres, gan Ķeguma novadā, kā arī villa Turcijā, Alania. A.Ceplīša īpašumā ir arī 2000.gada izlaiduma automašīna «JEEP WRANGLER», trīs ūdens motocikli, mopēds, motorlaiva un vairākas piekabes. Skaidrā naudā Ceplīša kungs glabā piecus tūkstošus latu un trīs tūkstošus eiro, bet pārējo naudu – 72 817 latus un 385 492 eiro uzticējis bankām. Deputāts pērn ienākumus guvis, saņemot algu pašvaldībā (2280 latu), uzņēmumos, depozītu procentus bankās un dividendes, kā arī saņēmis trīs agrāk izsniegto aizdevumu atmaksu, tā, piemēram, atguvis Ogres novada domes iepriekšējā sasaukuma deputātam Pēterim Dimantam aizdotos 21 500 latus.

Pērn A.Ceplītis izsniedzis arī 11 jaunus aizdevumus par visai ievērojamām summām – vairāk kā četriem miljoniem ASV dolāru, miljonu eiro un 600 tūkstošiem latu.

Pērn A.Ceplītis veicis arī vairākus ievērojamus darījumus – ar zemi (19004 latu apmērā), dzīvokli (118803 eiro apmērā) un autostāvvietu (1679 latu).

L.Tribockis un D.Širovs priekšroku dod skaidras naudas uzkrājumam

Krietni pieticīgāki pērn bijuši Ogres novada domes deputāta Ludviga Tribocka ienākumi. Algā pašvaldībā viņš saņēmis 4290 latu un 2400 latu kā SIA «ALTRI» valdes loceklis. Minētajā SIA L.Tribockim pieder arī 52 akcijas par kopējo summu 26 tūkstoši latu. Vēl L.Tribocka kungs pērn bijis valdes loceklis SIA «Rites Druva», taču ienākumus no šīs darbošanās nav guvis. Deputātam pieder 1997.gada automašīna «RENO 18», 1998.gada «LADA 5», 1994.gada «IŽ 75», 2005.gada «LEXUS LS 430» un 1996.gada automašīnas piekabe «MAZ ZUBRJONOK». Skaidrā naudā L.Tribockis iekrājis 52 980 latu un 418 latus noguldījis bankā. Pērn L.Tribockim bijušas parādsaistības vairāk kā 62 tūkstoši eiro, savukārt citiem viņš aizdevis vairāk kā 45 tūkstošus latu.
SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs, ķirurgs traumatologs un slimnīcas iepirkumu komisijas valdes loceklis Dainis Širovs, kurš par Ogres novada domes deputātu kļuva pēc pašvaldību vēlēšanām, pērn slimnīcā nopelnījis 19 515 latus, bet deputāta algā saņēmis vien 1860 latu. Skaidrā naudā D.Širova kungs iekrājis 18 500 latu. Viņa īpašumā ir 2005.gada motocikls «YAMAHA», kā arī trīs dzīvokļi Ogrē un zeme Ogrē, Lielvārdē un Lielvārdes novadā.  

V.Paškovičam, L.Strelkovai un S.Kirhnerei jāsedz parādsaistības

Ogres novada domes deputāts Vladimirs Paškovičs savā deklarācijā norāda, ka pērn ieņēmis vēl divus citus amatus – strādājis par kontrolieri SIA «IG Centrs» un projektu vadītāju SIA «ZHG». Pašvaldībā viņš nopelnījis 4340 latu, bet abos uzņēmumos aptuveni piecus tūkstošus latu, kā arī saņēmis apdrošināšanas atlīdzību 790 latu apmērā. V.Paškovičam no saviem ienākumiem jāsedz 36 846 eiro lielas parādsaistības. Deputāta īpašumā pērn bija dzīvoklis Ogrē un 1999.gada izlaiduma automašīna «CHRUSLER TOWN COUNTRY». Parādsaistības 25 tūkstošu eiro apmērā jāsedz arī deputātei Sarmītei Kirhnerei, kura ir arī Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju konsultāciju daļas priekšniece. S.Kirhnere pērn lasījusi arī lekcijas SIA «Tempus LS» un Ogres Profesionālajā vidusskolā. Viņai bijuši noslēgti arī uzņēmuma līgumi ar Ogres rajona pašvaldību un vēlēšanu komisiju. Pērn par darbu rajona pašvaldībā S.Kirhnere saņēmusi 400 latu, vēlēšanu komisijā – 600 latu, novada pašvaldībā – 1920 latu, VID darba alga bijusi – 7420 latu, kā arī dažādos honorāros S.Kirhnere saņēmusi vairāk kā trīs tūkstošus latu. Deputātes īpašumā ir māja un dzīvoklis Ogrē. Dzīvoklis Ogrē ir arī deputātei Lidijai Strelkovai, kuras pilnīga pērnā gada deklarācija VID mājas lapā vēl nav pieejama, taču, uzsākot deputāta amata pienākumu pildīšanu pērnā gada jūlijā, L.Strelkova norādījusi, ka viņai ir 33 000 eiro lielas parādsaistības. Jāpiebilst, ka minētais kredīts paņemts par labu kādai citai kundzei nekustamā īpašuma iegādei. Par savu kolēģi turīgāka ir Ludmila Sokolova, kura paralēli deputātes pienākumiem ir arī Jaunogres vidusskolas direktore. Pašvaldībā L.Sokolova pērn nopelnījusi 4369 latus, direktores amatā – 10 091 latus un saņēmusi arī vecuma pensiju 2986 latu apmērā. Direktorei parādsaistību nav, turklāt izdevies iekrāt vairāk kā 32 tūkstošus eiro, kuru uzglabāšanu viņa uzticējusi bankām.

Dz.Mozulei nav ne īpašumu, ne arī parādu

Ogres novada domes deputāte Dzintra Mozule savā 2009.gada deklarācijā norāda, ka pērn viņa guvusi ienākumus 1575 latu apmērā kā deputāte un saņēmusi 8719 latu lielu algu, pildot SIA Rajona laikraksts «Ogres Vēstis» galvenās redaktores pienākumus. Dz.Mozules īpašumā ir AS «Preses nams» 513 akcijas 513 latu vērtībā. Deputātei nav ne īpašumu, ne arī parādu. Kredītsaistību nav arī deputātei Ilgai Vecziediņai, kura paralēli darbam pašvaldībā pildījusi Ogres Patērētāju tiesību aizsardzības valdes priekšsēdētājas pienākumus, bijusi Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes locekle, kā arī SIA «CITADELE-V» valdes locekle. Ienākumus 5264 latu apmērā viņa guvusi no darba algas pašvaldībā. I.Vecziediņas īpašumā ir dzīvoklis Ogrē.

L.Zadvinskai zeme Pāvilostā, M.Siliņam – Skujenes pagastā

Ligita Zadvinska, kura ir ne vien Ogres novada pašvaldības deputāte, bet arī Ogres novada Kultūras centra direktore pērn par deputātes darbu saņēmusi 1970 latu, bet kā direktore – 9475 latus. L.Zadvinskai kopīpašumā ar vīru Ogrē pieder dzīvoklis un Ogresgala pagastā zeme, bet kopīpašumā ar māsu – zeme un māja Pāvilostā. Deputātei ir arī 73 «Latvijas balzāma akcijas» 202 latu vērtībā, 100 AS «Ventspils nafta» akcijas 185 latu vērtībā un 24 AS «Grindeks» akcijas 161 lata vērtībā. L.Zadvinskai pieder arī 1982.gada automašīna «AUDI CABRIO». Savukārt Ogres novada domes deputātam Mārim Siliņam, kurš pērn strādāja arī par skolotāju Ogres vakarskolā un Ogres Profesionālajā vidusskolā, pieder 2000.gada automašīna «OPEL ZAFIRA», kuru viņš iegādājies pērn. M.Siliņa īpašumā ir arī zeme Skujenes pagastā, kopīpašumā ar sievu māja un zeme Lēdmanes pagastā. Par darbu Ogres novada pašvaldībā M.Siliņš pērn saņēmis 4564 latus, Ķeipenes pagasta pārvaldē – 9698 latus, Ogres Profesionālajā vidusskolā – 493 latus. M.Siliņam izdevies uzkrāt 2000 latu un 3800 eiro, kuru uzglabāšanu viņš uzticējis bankām.

R.Millers pērn pilnībā nodevies deputāta darbam

Vispieticīgākos ienākumus uzrādījis Ogres novada domes deputāts Rolands Millers, kurš šim darbam nodevies, tā teikt, ar pilnu krūti. Savā ienākumu deklarācijā par aizvadīto gadu R.Millers deputāta darbu uzrāda kā savu vienīgo nodarbošanos un ienākumu gūšanas avotu. Pērn, pildot deputāta pienākumus, R.Millers saņēmis 3155 latus. Viņam nav ne īpašumu, ne arī parādsaistību. Krietni turīgāks pērn bijis Jānis Petrovičs, kurš par darbu Ogres rajona pašvaldībā pērn saņēmis 10 713 latus, Ogres novada domē – 6106, Suntažu pagasta pārvaldē – 4024, kā arī Rīgas plānošanas reģionā – 140 latu. Petrovičam parādsaistību nav, un viņa īpašumā ir zeme un dzīvojamā māja Suntažu pagastā, 10 AS «Rīgas piena kombināta» akcijas 500 latu vērtībā un 2006.gada automašīna «VW CADDY».

Kādā no nākamajiem numuriem – par pašvaldību amatpersonu ienākumiem un izdevumiem Ikšķilē, Lielvārdē un Ķegumā.