Apkuri pieslēdz pakāpeniski

[ A+ ] /[ A- ]

Jau vairāk kā 50 daudzdzīvokļu mājās, pamatojoties uz māju vecāko iesniegumiem, ir pieslēgta apkure.

Ogres māju vecākajiem jau vairākus gadus ir šī iespēja – uzsākt nama apkurināšanu tā iedzīvotājiem vēlamajā laikā. Ja iedzīvotāji vēlas, lai mājā tiktu uzsākta apkure, jāvēršas pie mājas vecākā.

Apkures režīmu var izvēlēties atbilstošu komforta līmenim. Rudenī mājās tiek uzstādīts sezonas pārejas režīms, kas nozīmē, ka siltajā diennakts laikā apkure namā samazinās. Var izvēlēties ekonomisko režīmu, kad apkure samazinās nakts stundās. Daudzi iedzīvotāji satraucas, ka radiatori ir tikai remdeni, un jautā, cik būs jāmaksā?

Māju individuālie siltummezgli dod šādu iespēju, tāpēc katras mājas iedzīvotāji kopīgi var lemt, vai viņi apkurina dzīvokļus maksimāli silti un maksā vairāk, vai arī taupa siltumu, līdz ar to maksājot mazāk. Jāmaksā būs tik, cik mājas siltumskaitītājs būs uzrādījis. Vēl svarīgi apzināties, ka dzīvokļi pie gala sienām un augšējos stāvos ir aukstāki, tāpēc vajadzētu atrast kompromisu mājas iedzīvotāju vidū un pieregulēt apkures temperatūru tādu, lai tajos dzīvojošie nesaltu.

Diemžēl ir arī ēkas ar ļoti lieliem parādiem par komunālajiem pakalpojumiem, tai skaitā par apkuri. Parādu dēļ šajos namos var savlaikus nepieslēgt apkuri. Tāpēc aicinām parādniekus vērsties p/a «Mālkalnē» un nomaksāt parādus. Ņemot vērā esošo likumdošanu un mājas tehnisko projektu, nav iespējams no apkures sistēmas atslēgt atsevišķus parādnieku dzīvokļus.

Šobrīd daudzās mājās vēl nepieciešama atgaisošana, kas arī tiek veikta. Neskatoties uz to, ka apkure ir pieslēgta, apkures stāvvados nokļuvušais gaiss neļauj siltumam normāli cirkulēt.

Atgādinām p/a «Mālkalne» diennakts tālruni – 650 22261, uz kuru zvanot, var pieteikt problēmas par atsevišķu radiatoru nesildīšanu. Bet! Jāņem vērā, ka dienas laikā āra gaisa temperatūra ir vēl pietiekami augsta, līdz ar to apkures sistēmā tiek sagatavots ūdens ar tik zemu temperatūru, ka var rasties sūdzības par nepietiekamu apkuri. Tāpēc, pirms vērsties «Mālkalnē» ar šādu pretenziju, vajadzētu pārbaudīt radiatorus rītos un vakaros, kad āra gaisa temperatūra ir ap 0 grādiem.