Aprīlī uzsākta lauksaimniecības skaitīšana

[ A+ ] /[ A- ]

Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) uzsākusi Lauksaimniecības skaitīšanu. Tā risinās reizi 10 gados.

Mērķis – nodrošināt detalizētu informāciju par situāciju mūsu valsts lauksaimniecībā. Skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks izmantoti situācijas analīzei nozarē un atbilstošas politikas īstenošanai – kā objektīvs arguments Latvijas sarunās ar Eiropas Komisiju par jauno tiešo maksājumu apjoma noteikšanu un finansējuma izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm.

Lauksaimniecības skaitīšana uzsākta šā gada aprīlī un turpināsies līdz septembra vidum. Paredzēts aptaujāt 90 000 lauku saimniecības, tai skaitā no 20 000 saimniecībām tiks iegūta informācija par saimniecībās pielietotajām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm. Skaitīšanā netiks iekļautas lauku saimniecības, kurām ir tikai piemājas dārziņi (platība līdz vienam hektāram) un nav citas lauksaimnieciskās darbības.

Lauksaimniecības skaitīšanā ievāks ziņas par lauku saimniecībām. Tās būs: vispārīgā informācija par lauku saimniecību, tās īpašnieku un vadītāju; zemes izmantošanu; lauksaimniecības dzīvnieku skaitu; bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām; izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu (ieskaitot iekārtas atjaunojamās enerģijas ražošanai); nodarbinātajiem lauksaimniecībā, kā arī citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojuma mērķis – iegūt agrovidi raksturojošu informāciju saimniecībās, apzinot kādas ir pielietotās augsnes apstrādes metodes un veiktie augsnes auglības saglabāšanas pasākumi; informācija par dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm; pielietotās laistīšanas metodes saimniecībā.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) intervētāji lauksaimniecības skaitīšanas informācijas vākšanu veiks aprīlī un maijā LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) un sektoros speciāli norādītās telpās. Lauksaimnieki, kuri pretendē uz ES platību maksājumiem, vienlaikus ar pieteikuma formu iesniegšanu LAD aicināti sniegt informāciju skaitīšanas vajadzībām CSP intervētājiem, tādējādi ekonomējot gan savu laiku, gan arī valsts finanšu līdzekļus. Lai iepriekš varētu sagatavoties intervijai, kopā ar platību maksājumu pieteikumu formām, lauksaimnieki saņems lauksaimniecības skaitīšanas anketu paraugus un informatīvo vēstuli.

Lauksaimnieki, kuri, pildot pieteikuma formas, konsultēties ar LLKC novadu lauku attīstības speciālistiem, vienlaikus varēs iesniegt lauksaimniecības skaitīšanas informāciju. Pastāv iespēja sūtīt skaitīšanas anketas arī CSP Lāčplēša ielā 1, Rīgā, LV 1301.

Lauku saimniecības, no kurām informācija netiks iegūta pavasarī, LLKC intervētāji apmeklēs, veicot intervijas jūlijā un augustā saimniecībās uz vietas. Līdz septembra vidum CSP telefoninterviju centra intervētāji aptaujās lauku saimniecības pa tālruni.

Sākot ar jūliju, būs iespēja aizpildīt lauksaimniecības skaitīšanas anketu elektroniski CSP mājas lapā.

Iegūtie dati tiks izmantoti vienīgi statistiskiem nolūkiem kopsavilkumu veidošanai, datu grupēšanai un lauksaimniecībā notiekošo procesu analīzei Latvijā un reģionos. Šo informāciju neizmantos nodokļu administrēšanai.

Sīkāku informāciju par lauksaimniecības skaitīšanas norisi var iegūt CSP mājas lapā: http://www.csb.gov.lv/