Apspriež variantus, kā pēc ATR visoptimālāk organizēt izglītības jomas un kapitālsabiedrību darbu

[ A+ ] /[ A- ]

Dzintras Dzenes foto Juris Saratovs (no kreisās) iepazīstina mūsu novadu pašvaldību vadītājus – Egilu Helmani, Raivi Ūzulu, Santu Ločmeli, Induli Trapiņu un viņa vietnieku Marisu Martinsonu ATR ieviešanas darba grupas apspriestajiem variantiem.

Apspriež variantus, kā pēc ATR visoptimālāk organizēt izglītības jomas un kapitālsabiedrību darbu

Dzintra Dzene

Šīs nedēļas sākumā, 20.jūlijā, Ogres novada pašvaldībā, jaunā Ogres novada struktūras izveides koordinators Juris Saratovs iepazīstināja Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes domes priekšsēdētājus ar Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas darba grupas apspriestajiem variantiem, kā, apvienojot četrus novadus, varētu tālāk organizēt izglītības jomas un kapitālsabiedrību darbu.

«OVV» jau rakstīja, ka ATR sanāksmē piedalījās Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada domju priekšsēdētāji – Egils Helmanis, Indulis Trapiņš, Raivis Ūzuls un Santa Ločmele. ATR darba grupa ir izveidojusi kalendāro darba plānu attiecībā uz pašvaldību darbības jomām, lai varētu pagūt līdz 2021.gada 31.martam izstrādāt pārdomātu jaunā Ogres novada struktūru. Pirmās šajā laika grafikā ir vispārējās izglītības joma un jautājums par novadu lielāko kapitālsabiedrību tālāko darbību.

Sāpīgs vidusskolu jautājums

Jaunā Ogres novada struktūras izveides koordinators norāda, ka viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir vidusskolu jautājums. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka vidusskolās jābūt vismaz 150 skolēniem un divām paralēlajām klasēm. «Septembrī vērtēsim, kāds ir skolēnu skaits , un jaunajai novada pašvaldībai pēc speciālistu ieteikuma būs jālemj, vai visas skolas saglabāt. Tāda mērķa, ka visām vidusskolām būtu jākoncentrējas tikai Ogrē, nav,» norāda J.Saratovs. E.Helmanis piebilst, ka ir jāmeklē cēloņi, kāpēc ne visās vidusskolās ir pietiekams skolēnu skaits, un jādara viss iespējamais, lai šo situāciju uzlabotu.

Aktuāls jautājums ir arī par koeficientu sadalījumu, kas nosaka pedagogu likmes. «Pašvaldībās ir prakse, ka pedagogiem pie likmes no pašvaldību budžetiem tiek piemaksāts, jo pedagoģiskā personāla bieži vien trūkst. Arī tas būs jautājums, kas jāapspriež,» norāda J.Saratovs.

Kapitālsabiedrības – apvienot vai saglabāt tādas, kā šobrīd

Otrs jautājumu bloks, kas tika apspriests šajā tikšanās reizē, skar lielākās visu četru novadu kapitālsabiedrības – SIA «Ogres Namsaimnieks», pašvaldības aģentūra «Ogres komunikācijas», SIA «Ikšķiles māja», SIA «Ķeguma stars» un SIA «Lielvārdes Remte». «Ir notikušas tikšanās vai telefonsarunas ar visu minēto kapitālsabiedrību vadītājiem. Tālākās attīstības galīgie varianti vēl nav izkristalizējušies, pie tiem tiek strādāts, pētīti tarifi, plusi un mīnusi. Šodien vēlos klātesošos iepazīstināt ar iespējamajiem variantiem. Pirmais ir nemainīt neko. Tas ir vienkāršākais variants, iedzīvotāji pieraduši gan pie darbiniekiem, gan tarifiem. Ja kaut ko mainām, jācenšas samazināt tarifu, ja tas kādu iemeslu dēļ nav iespējams, jāpalielina pakalpojumu klāsts. Piemēram, kapitālsabiedrībās ir dažāds tehnikas klāsts, gan jaunāka, gan vecāka tehnika. Jādomā par veidu, kā organizēt kopīgus iepirkumus, kas arī varētu ietekmēt tarifu samazināšanos, ja tomēr nolemjam kapitālsabiedrības saglabāt katrā novadā tādas, kādas tās ir šobrīd. Otrs variants ir apvienot SIA «Ķeguma stars», SIA «Ikšķiles māja» un SIA «Lielvārdes Remte», nodalot ūdenssaimniecību, māju apsaimniekošanu un teritoriju labiekārtošanu, līdz ar to sadalot kapitālsabiedrības. Ūdens – kanalizācija varētu tikt pievienota P/A «Ogres komunikācijas», teritorijas labiekārtošanas jautājumi – SIA «Ogres namsaimnieks»,» skaidro J.Saratovs.

***

Tikšanās ar domju priekšsēdētājiem par ATR jautājumiem plānotas ne retāk kā reizi mēnesī. Pārdomātam jaunā Ogres novada struktūras modelim jābūt izstrādātam līdz 2021.gada 31.martam.

Visu rakstu lasiet 24.jūlija „OVV”.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!