Apstiprina izmaiņas Ogres novada domes pašvaldības vadībā

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 18. decembra sēdē deputāti apstiprināja vairākus lēmumprojektus, kas paredz izmaiņas pašvaldības centrālajā administrācijā «Ogres novada pašvaldība». Minētās izmaiņas saistītas ar jaunā Ogres novada nolikuma apstiprināšanu un 11.decembra komiteju sēdē skatīto lēmumprojektu par Jāņa Latiša atbrīvošanu no pašvaldības izpilddirektora amata.

J.Latišs ir izteicis vēlmi turpināt darbu Ogres novada pašvaldībā, taču vairs neveikt izpilddirektora pienākumus. Deputāti nolēma J.Latišu atbrīvot no izpilddirektora amata ar 2015.gada 31.novembri, un, veicot balsošanu ar personalizētajām balsošanas zīmēm, ar 2015.gada 1.februāri iecelt viņu par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāju, nosakot amatalgu 1182 eiro mēnesī. Deputāti balsoja arī par J.Latiša iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras «Rosme» direktora amatā, nosakot amatalgu 468 eiro mēnesī. Par J.Latiša iecelšanu minētajos amatos nobalsoja visi klātesošie deputāti (sēdē nepiedalījās priekšsēdētāja vietniece Ilga Vecziediņa un deputāts Dainis Širovs). Savukārt P.Špakovskis attiecīgi atbrīvots no Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja amata. Līdzīgi kā iepriekšējā balsojumā, balsojot ar personalizētajām balsošanas zīmēm, 14 deputātiem balsojot par un Valdai Gailei atturoties, P.Špakovskis iecelts Ogres novada pašvaldības izpilddirektora pirmā vietnieka, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» vadītāja amatā. Šos pienākumus P.Špakovskis sācis pildīt jau no šodienas, 19.decembra. Izpilddirektora pirmajam vietniekam noteikta amatalga 2033 eiro mēnesī.

Dzintra Dzene