Apstiprina metu konkursa nolikumu un žūrijas sastāvu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldībā notiek Ogres novada Kultūras centra un tam pieguļošās teritorijas revitalizācijas metu konkursa sagatavošana. Šajā sakarā Ogres novada domes deputāti 18.decembra sēdē apstiprināja minētās revitalizācijas metu konkursa nolikumu un žūrijas komisiju.

Par konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētāju apstiprināta Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības jautājumos Ineta Tamane, bet par žūrijas locekļiem – arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Pīlēns, arhitekts Ilmārs Dirveiks, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Matīss Zemītis, arhitekts, Lietuvas Arhitektu savienības biedrs Tomas Grunskis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis, Ogres būvvaldes vadītāja, arhitekte Maija Rinka, viņas vietnieks, arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Pēteris Zilberts un Ogres būvvaldes galvenais mākslinieks Gunārs Platpīrs, kurš šo amatu ieguvis nesen notikušā konkursa rezultātā.

Par metu konkursa atbildīgo sekretāri deputāti apstiprināja SIA «Arcconsult» valdes locekli, arhitekti, Latvijas Arhitektu savienības biedri Daci Kalvāni. Paredzēts, ka žūrija strādās divas dienas un par darbu žūrijā pieaicinātie komisijas locekļi saņems 500 eiro dienā.

Savukārt konkursa prēmiju fonds paredzēts 10 000 eiro kopsummā, kas tiks izmaksāts saskaņā ar konkursa nolikumu.

Metu konkursa rīkošana notiek, pamatojoties uz Ogres novada domes šā gada 28.augustā pieņemtajiem grozījumiem lēmumā par Parka ielas rekonstrukciju. «OVV» jau rakstīja par pašvaldības lēmumu rīkot metu konkursu pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam Ogrē, Brīvības ielā 15, tajā skaitā Ogres novada Kultūras centra ārtelpas dizaina risinājumiem, nodrošinot vides pieejamību teritorijai un ēkai, autostāvvietu izvietojumu, vietu kultūras pasākumu rīkošanai, teritorijas labiekārtojumu un apzaļumošanu zemes gabalos Brīvības ielā 13, Brīvības ielā 15, Brīvības ielā15 b, Brīvības ielā 11 un Pļavas ielā 3a.

Dzintra Dzene