Apstiprina sešu Ogres novada pašvaldības pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus

[ A+ ] /[ A- ]

Apstiprina sešu Ogres novada pašvaldības pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus

Dzintra Dzene

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības nolikumam, Ogres novada pašvaldības dome ir izveidojusi sešas pastāvīgās komitejas. Ogres novada domes komiteju 8.jūlija ārkārtas sēdēs katras komitejas deputāti no sava vidus izvirzīja un ievēlēja komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

«OVV» jau rakstīja, ka pastāvīgajās komitejās deputāti sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus komitejas kompetencē esošajos jautājumos, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu, izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Finanšu komitejā, kur ir 13 locekļi – Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Pāvels Kotāns, Mariss Martinsons, Dace Kļaviņa; Raivis Ūzuls, Jānis Lūsis, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Dainis Širovs, Jānis Kaijaks, Atvars Lakstīgala un Andris Krauja, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, par komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Ogres novada domes priekšsēdētājs E.Helmanis, bet par Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniekiem vienbalsīgi apstiprināti G.Sīviņš un P.Kotāns.

Reģionālās attīstības jautājumu komitejā darbojas seši locekļi – Artūrs Mangulis, Jānis Iklāvs, Liene Cipule, Mariss Martinsons, Egils Helmanis un Ilmārs Zemnieks. No viņu vidus par komitejas priekšsēdētāju apstiprināts A.Mangulis, bet par vietnieku – J.Iklāvs.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadība uzticēta Dacei Kļaviņai un par viņas vietnieci ievēlēta Dzirkstīte Žindiga. Vēl minētajā komitejā strādā arī Jānis Lūsis, Dace Nikolaisone, Jānis Siliņš un Artūrs Mangulis.

Izglītības jautājumu komitejā  ievēlēti Raivis Ūzuls, Andris Krauja, Edgars Gribusts, Gints Sīviņš, Jānis Kaijaks un Pāvels Kotāns. Minētās komitejas vadība uzticēta R.Ūzulam, un par viņa vietnieku ievēlēts A.Krauja.

Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komiteju vadīs Jānis Siliņš, un par komitejas vadītāja vietnieci ievēlēta Dace Nikolaisone. Vēl minētajā komitejā darbosies arī Dace Māliņa, Valentīns Špēlis, Jānis Kaijaks un Dzirkstīte Žindiga.

Plašs jautājumu loks būs arī jaunveidotās Sabiedrisko pārvadājumu un transporta infrastruktūras jautājumu komitejas pārziņā, un tās vadība uzticēta Indulim Trapiņam. Par viņa vietnieku ievēlēts Atvars Lakstīgala. Komitejā strādās arī Toms Āboltiņš, Egils Helmanis, Ilmārs Zemnieks un Dainis Širovs.

Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji par savu darbu saņems 2500 eiro mēnesī, bet viņu vietnieki – 1500 eiro mēnesī. Pirmā komiteju sēde paredzēta 22.jūlijā.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!