Ar norīkojumu mājās aprūpē bez maksas

[ A+ ] /[ A- ]

Slimnīcu skaita samazināšana, kā arī rūkošais gultasvietu skaits Latvijā prasa vairāk uzmanības pievērst ambulatorajam posmam. Pacientu medicīniskā aprūpe mājās – pakalpojums, kuru bez maksas var sniegt ģimenes ārstu prakses, feldšerpunkti, stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes jau no 2009.gada, ja noslēgts līgums ar Veselības norēķinu centru. Pacientam vajadzīgs tikai ģimenes ārsta vai cita speciālista norīkojums.

Medicīnisko aprūpi mājās veic medicīnas māsa vai ārsta palīgs pacienta dzīvesvietā gadījumos, ja nav nepieciešams atrasties slimnīcā personāla diennakts uzraudzībā.

Līcīte Ausma, ģimenes ārste Madlienā, veselības aprūpi mājās vērtē kā vēl diezgan jaunu pasākumu, kura potenciālās iespējas līdz galam nav apzinājuši ne medicīnas darbinieki paši, ne iedzīvotāji. Šo pakalpojumu pagaidām izmantojuši visai nedaudzi Madlienas puses pacienti.

Jāatbilst kritērijiem

Bezmaksas medicīnisko palīdzību mājās var saņemt guļoši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem, pacienti ar psihiskiem traucējumiem, ar izgulējumiem, ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem. Aprūpēs arī daudzus no slimniekiem ar dažādām diagnozēm, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Ja pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus mājās ilgāk nekā vienu mēnesi, tad ģimenes ārsts apmeklē pacientu un pieņem lēmumu par aprūpes turpināšanu vai pārtraukšanu.

Ja veikta operācija, pēc izrakstīšanās no slimnīcas, aprūpes ilgums mājās ir līdz piecām dienām. Vajadzības gadījumā šo laiku var pagarināt.

Jāzina, kur meklēt

SIA «Ogres rajona slimnīca» galvenais ārsts Jānis Trops informē, ka kopš šā gada marta, kad slimnīca mājas aprūpi nodrošināja tikai Ogres pilsētā, tās aprūpes zonā ir arī Ogresgals, Ciemupe un Lielvārdes pilsētas teritorija. Pārsiešanas, brūču apkopi mājās un citas manipulācijas te veic medicīnas māsa Marija Piskareva.

Ar visu veselības aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēju sarakstu var iepazīties Veselības norēķinu centra (VNC) mājaslapā www.vnc.gov.lv sadaļā Līgumpartneriem. Sīkāku informāciju par konkrētām iespējām Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados var saņemt pie sava ģimenes ārsta, pa VNC bezmaksas informatīvo tālruni – 80001234, kā arī VNC Zemgales nodaļā Jelgavā – tālruņi: 63027249 vai 63007086.