Arī šogad iedzīvotāji labiekārtos savu dzīves vidi

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar Nīderlandes fondu «Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij» (KNHM) turpina svētīgo lietu – izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi.» Šogad lielās iespējas pavērsies Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles un Suntažu pagastu iemītniekiem.

Konkursa mērķis – izmantojot iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Meņģeles un Suntažu pagastos.

Jebkura iedzīvotāju grupa (ar to saprotot gan fiziskas personas, gan sabiedriskās organizācijas – biedrības un nodibinājumus) var pieteikt projektu, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai daļai sabiedrības un ko viņi paši spēj īstenot. Projektu piemēri: sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, vietējās avīzītes izveide, kādas visiem nozīmīgas ēkas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana utt.

Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros ir 10 000 eiro (no kā 50 procentus sedz KNHM un tikpat – Ogres novada pašvaldība). Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 1000 eiro (t.i., 702,80 lati).

Projektu pieteikumu izvērtēšanā priekšroka tiks dota kvalitatīvākajiem un finansiāli pamatotākajiem projektiem, kā arī tiem, kas dos lielāku labumu pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem.

Konkursa pamatā ir doma «darīt pašiem». Izvēlieties savu projektu ideju, izstrādājiet savu darbības plānu un paši to īstenojiet! Tas prasīs daudz darba, bet dos arī lielu gandarījumu un prieku.

Konkurss bez balvām nav iedomājams! Grupas, kas sekmīgi īstenojušas projektu, iegūs rakstveida apliecinājumu par veiksmīgu projekta realizāciju. Savukārt grupa, kuras īstenotais projekts tiks atzīts par labāko (tas ir, par projektu, kurš visvairāk sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos), saņems papildu naudas summu 500 eiro apmērā. Apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā 2011.gada nogalē.

Lai iesniegtu pieteikumu konkursam, jāaizpilda un līdz 24.februāra pulksten 17 Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļā (409.kabinetā) jāiesniedz projekta pieteikuma veidlapa.