Arī Ogres novadā būs jaundzimušā pabalsts

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 9.februāra Sociālo lietu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Minēto jautājumu pagājušā gada nogalē aktualizēja Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis, norādot, ka šāds pabalsts jau ir daudzās pašvaldībās un ir ļoti nozīmīgs jaunajām ģimenēm.

Aizvadītā gada novembra komiteju sēdē E.Helmanis pirmo reizi ierosināja ieviest jaundzimušā pabalstu, norādot, ka daļā pašvaldību šāds pabalsts jau ir, turklāt daudzas no tām, piemēram, Zilupes pašvaldība, nav no tām bagātākajām. Priekšsēdētāja vietniekam nācās uzklausīt argumentus, ka pašvaldības līdzekļi nepieciešami daudzām citām vajadzībām, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) darbinieku algu paaugstināšanai. Nenoliedzot, ka arī šis aspekts ir svarīgs, E.Helmanis uzstāja, ka pašvaldībai tomēr jāparāda sava labā griba, atbalstot ģimenes ar bērniem, pretējā gadījumā pirmsskolas izglītības iestādes vispār var nebūt vajadzīgas, jo vecāki jaundzimušos cenšas reģistrēt kaimiņu novados, kur ir šādi pabalsti. Nepiekrītot argumentam, ka liekas naudas pašvaldībai nav, priekšsēdētāja vietnieks nepieciešamības gadījumā solīja uzskaitīt tās pozīcijas, kur šo naudu varētu ietaupīt un rast, piemēram, nerīkojot «ekskursijas» uz Franciju, Kipru vai citviet.

Jautājums par minētā pabalsta ieviešanu tomēr nebija tik neatrisināms, kā daļai deputātu sākumā šķita, un, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, 9.februāra Sociālo lietu komitejas sēdē deputāti jaunajos Ogres novada saistošajos noteikumos ir paredzējuši ieviest vēl nebijušu vienreizēju pabalstu 50 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalsts tiks piešķirts vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas (par bērniem, kas dzimuši pēc 2011.gada 31.decembra), ja jaundzimušā dzīvesvieta un viena no bērna vecākiem dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Iepriekšējos piecos gados Ogres novadā vidēji reģistrēti 310 jaundzimušie gadā. 2007. gadā – 300 bērni, 2008. gadā – 315, 2009. gadā – 310, 2010. gadā – 342, bet pērn, līdz 1.decembrim – 281 jaundzimušais. Ņemot vērā vidējo jaundzimušo skaitu iepriekšējos gados, pabalstu izmaksai novada budžetā jāparedz 15 500 latu.

Deputāte Ilga Vecziediņa ierosināja no noteikumiem izņemt ierobežojumu, kas paredz dzīvesvietas deklarēšanu Ogres novadā vismaz pusgadu pirms bērna piedzimšanas, taču deputāti šo ierosinājumu neatbalstīja, norādot, ka pašvaldības palīdzība, pirmkārt, jāsaņem Ogres novada nodokļu maksātājiem, nevis tiem vecākiem, kas šajā novadā deklarējas tikai pabalsta saņemšanas nolūkā.

Atbilstoši LR Labklājības ministrijas mājaslapā pieejamai informācijai uz 2011. gada augustu, atbalstu jaundzimušo aprūpei sniedz 36 pašvaldības. Piemēram, Ikšķiles novadā, ja tā administratīvajā teritorijā deklarēts jaundzimušais un vismaz viens no vecākiem tur patiesi dzīvo, vienreizējais jaundzimušā pabalsts ir 100 latu apmērā. Tik pat liels pabalsts paredzēts arī Rīgā. ja vismaz viena vecāka dzīvesvieta galvaspilsētā deklarēta ne mazāk kā gadu. Savukārt, lai minēto pabalstu 50 latu apmērā varētu saņemt Lielvārdes novadā, tā administratīvajā teritorijā vismaz gadu jābūt deklarētam gan jaundzimušajam, gan abiem viņa vecākiem. Ja deklarēts tikai jaundzimušais un viens no vecākiem, pabalsts ir 25 latu apmērā.

Sociālo lietu komitejas deputāti akceptēja vēl viena jauna pabalsta ieviešanu, kas paredzēts zīdaiņa pārtikas iegādei, un to plānots piešķirt trūcīgu ģimeņu (personu) bērniem līdz sešu mēnešu vecumam. Minētais pabalsts plānots ne vairāk kā 15 lati mēnesī vienam bērnam.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to galīgās pieņemšanas Ogres novada domes 16.februāra sēdē un publicēšanas pašvaldības laikrakstā «Ogrēnietis».