Atbalsta dalību projektu konkursā par tirgus laukuma izveidi Madlienā

[ A+ ] /[ A- ]

Atbalsta dalību projektu konkursā par tirgus laukuma izveidi Madlienā

Dzintra Dzene

Ogres novada domes pagājušā gada 16.decembra sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības «Publisko un privāto partnerattiecību biedrība «Zied zeme»» organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Madlienas tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska norāda, ka, atbalstot šo projektu, pašvaldība radīs iespēju pie Madlienas kultūras nama, kur tradicionāli notiek gadatirgi, izveidot labiekārtotu, mūsdienīgu vietu, sniedzot iespēju realizēt vietējo produkciju, tādējādi veicinot arī Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam ilgtermiņa prioritātes Daudzveidīgas un inovatīvas ekonomikas sasniegšana. A.Romanovska norāda, ka projekta ietvaros pie Madlienas kultūras centra plānots nomainīt asfalta virskārtu, uzstādīt solus un letes tirgotājiem, kā arī izvietot informatīvo stendu un veikt citus labiekārtošanas darbus.

Deputāti lēma apstiprināt projekta kopējo izmaksu summu septiņdesmit tūkstošu eiro apmērā. Jāpiebilst, ka projekta valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai apmērs ir 70 procenti un attiecīgi pašvaldības līdzfinansējums ir 30 procenti no projekta attiecināmo izmaksu summas jeb divdesmit viens tūkstotis eiro.

Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība apņemas nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā no pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem vai no piesaistītajiem kredītresursiem.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!