Atceltais SIA «Lielvārdes Remte» direktors apsver iespēju tiesāties

[ A+ ] /[ A- ]

Publikācijas tapšanas laikā «Ogres Vēstis Visiem» sazinājās ar atlaisto SIA «Lielvārdes Remte» valdes priekšsēdētāju Aivaru Griņeviču, lai uzzinātu viņa viedokli par izmaiņām uzņēmuma vadībā, kā arī par revidenta konstatētajiem pārkāpumiem.

 

 

Aivars Griņevičs uzskata, ka viņa atcelšana no amata pienākumu pildīšanas ir bijusi nelikumīga, jo gan lēmuma pieņemšanas brīdī, gan arī vēl joprojām viņam ir darba nespējas lapa. Tiesa, nesakārtotās likumdošanas dēļ Griņeviča kunga situācija ir diezgan divdomīga, jo kā uzņēmuma valdes priekšsēdētājam viņam nemaz nebija darba līguma, tāpēc Valsts Darba inspekcija viņa iesniegumu par atlaišanu atteicās izskatīt. Aivars Griņevičs neizslēdz iespēju, ka vērsīsies ar iesniegumu tiesā, jo uzskata, ka savus pienākumus pildījis pēc labākās sirdsapziņas, uzņēmums ir sakārtots, iedzīvotājiem tiek sniegti kvalitatīvi pakalpojumi.

Jautāts par pārkāpumiem, kurus konstatējis revidents un kas kalpojuši par iemeslu viņa nomaiņai, A.Griņevičs paskaidroja, ka kaut kādus nebūtiskus pārkāpumus var atrast jebkurā uzņēmumā. Ja kādu gribēs atlaist, tad tieši ko tādu arī izmantos. Griņevičs arī atklāja, ka Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis, jau tikko uzsākot savu darbu Lielvārdē, bija viņu brīdinājis, ka «Lielvārdes Remtes» direktora amats ir «politisks» – ja priekšvēlēšanu laikā bija apsolīts «sakārtot» uzņēmumu, veicot vadības maiņu, tad tas arī tiks izdarīts.

Laikrakstam «Ogres Vēstis Visiem» zināms, ka starp Imantu Balodi un Aivaru Griņeviču ir arī savstarpējs konflikts, kas sācies ar to, ka domes priekšsēdētājs citu cilvēku klātbūtnē nosaucis SIA «Lielvārdes Remte» direktoru apvainojošā vārdā. «Ogres Vēstis Visiem» arī bija liecinieks tam, ka vienā no Lielvārdes novada domes sēdēm Aivars Griņevičs izteicās, ka joprojām gaida atvainošanos no Baloža kunga, tomēr toreiz tā arī palika nesadzirdēts. Tagad, jautāts, vai domes priekšsēdētājs tomēr ir atvainojies, A.Griņevičs atklāja, ka apvainojumus viņam pirms tam bija nācies dzirdēt ne vienu reizi vien, tomēr nu ir bijusi personīga saruna ar Imantu Balodi, kuras laikā pēdējais lūdzis atvainot par savu izrunāšanos. Pēc Griņeviča domām, jaunais domes priekšsēdētājs, salīdzinot ar to, kāds viņš bija sākumā, savstarpējo attiecību kultūras ziņā ir mainījies uz labo pusi.

Iepazīstinām ar A.Griņēviča atklāto vēstuli Lielvārdes novada domes deputātiem, kas publicēta Lielvārdes novada pašvaldības izdevuma «Lielvārdes ziņas» janvāra numurā.

 

Atklāta vēstule Lielvārdes novada domes deputātiem

Aivars Griņēvičs

Šo vēstuli, kuru uzrakstīju jau oktobrī, iedrošinājos iesniegt, izlasot dakteres Guntas Tīcmanes publikāciju.*

Kārtējo reizi oktobra «Lielvārdes ziņās» lasu, ka domē tiek risinātas problēmas ar «Lielvārdes Remti». Šoreiz es gribu objektīvu skaidrojumu par šīm problēmām. Cik ilgi var salīdzināt mazo Jumpravas pagastu (kas tika uzbūvēts kā paraugciems) ar Lielvārdes pilsētu, kurā ir četri dzīvojamie masīvi ar dažādām īpatnībām? Vai drīkst salīdzināt Jumpravas paraugmājas ar zaldātu būvētajām mājām «Avotos», kurām nav pat ierīkota ūdens novadīšanas meliorācijas sistēma, kurās nav pagrabu, bet tikai tehniskie koridori? «Vecie» deputāti taču atceras, cik daudz esam cīnījušies ar «Avotu» masīva iedzīvotāju kontingentu par elementārās sanitārās tīrības ievērošanu (kad atkritumu maisiņi tika mesti pagrabos, nesti uz jumta, nomesti pie ārdurvīm); kādi līdzekļi ieguldīti, lai atjaunotu izdemolētās kāpņu telpas, lai rekonstruētu katlu māju, lai atdzelžotu ūdeni, lai nepārtraukti mainītu bojātos stāvvadus, lai nomainītu visām mājām jumtu segumus un veiktu kāpņu telpu kosmētiskos remontus utt. «Centra» un «Spīdolas» masīvos ierīkojām ūdens atdzelžošanas stacijas. «Lāčplēsī», kad sabiedrība bankrotēja, ierīkojām jaunu katlu māju, visās mājās tika nomainītas un savestas tehniskajā kārtībā santehniskās komunikācijas. Šie ir tikai lielākie darbi. Un galvenais, ko es gribētu uzsvērt un atgādināt – visus šos darbus mēs esam veikuši par saviem līdzekļiem. Diemžēl pašvaldība komunālās saimniecības uzturēšanai līdzekļus nav devusi (es nerunāju par ES projektu ūdenssaimniecības attīstībai, pēdējais maksājums gan tika atteikts).

Baloža kungs jautāja: «Kas bija tie «duraki», kas izveidoja SIA?» Būdami sabiedrība ar ierobežotu atbildību, drīkstam nodarboties ar uzņēmējdarbību, ko esam arī darījuši un daudziem lielvārdiešiem un uzņēmējiem ierīkojuši kanalizācijas un ūdensvadu sistēmas, veikuši maksas pakalpojumus, tādejādi nopelnīdami naudu savam ofisam, kura dēļ tagad esam krituši nežēlastībā. (Starp citu, desmit gadu laikā tikai viens deputāts interesējies, ko mēs darām, lai uzlabotu strādājošo darba apstākļus. Tas bija nu jau aizsaulē aizgājušais deputāts Paeglītis. Vairāk neviens nav uztraucies, ka mūsu darbiniekiem jāstrādā nepiemērotos darba apstākļos.)

Baloža kungs visu laiku uzsver: «Mēs Jumpravā to, un mēs Jumpravā to…» Šajā sakarā es gribētu zināt – cik daudz naudas Jumpravas pašvaldība ir ieguldījusi komunālās saimniecības uzturēšanā un attīstībā? Cik daudz pašvaldība dotē iedzīvotāju dzīvokļu apkuri?

Mums nav sakārtota sistēma? Kādā ziņā? Vai nav piegādāts siltums? Katru sezonu vismaz mēnesi esam pārkurinājuši ilgāk par tarifā noteikto. Vai nepiegādājam ūdeni, vai ūdens nav tīrs? Vai uz avārijas dienesta izsaukumiem ilgi jāgaida? Mums ir izveidota laba struktūra. Arī es esmu papētījis mums līdzīgo uzņēmumu darbību, nu neesam mēs tik slikti, par kādiem gribat mūs pataisīt, un arī tarifi ir vidējā līmenī. Šajā nozarē strādājošie nekad nav bijuši labi un nekad nebūs labi.

Protams, ka mums ir kļūdas. Ne vienmēr apmierina speciālistu darbs, bet pie tā mēs strādājam. Jāuzlabo namu apsaimniekošanā strādājošo un sanitārtehniķu darba kvalitāte.

Tagad, kad ir smaga ekonomiskā situācija, kad daudzi ir zaudējuši darbu un ir grūti norēķināties par komunāliem pakalpojumiem, daudzi pašvaldību vadītāji aicina iedzīvotājus nomaksāt parādus, lai komunālo pakalpojumu sniedzēji varētu norēķināties ar A/S «Latvijas Gāze». Diemžēl mūsu domes priekšsēdētājs visās sanāksmēs un sarunās ar iedzīvotājiem kritizē un atklāti musina iedzīvotājus pret «Remti» un gan deputātu, gan tautas klātbūtnē necenzētiem vārdiem noķengā personīgi mani. Esam daudz darījuši, lai piedzītu parādus, bet pašreizēja domes nostāja veicina parādu pieaugumu. Jūs taču zināt, ka visa šī kampaņa pret uzņēmumu tika speciāli sarīkota, un tā mums ļoti traucē strādāt. Desmit gadus esam patstāvīgi strādājuši, bet tagad, kad visvairāk nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai norēķinātos ar uzņēmējiem par paveiktajiem darbiem Lielvārdes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros vai, palīdzot maznodrošinātajiem nomaksāt par komunāliem pakalpojumiem, jaunievēlētie deputāti, nepārzinot situāciju, bet uzklausot apmelojumus un dezinformāciju, cenšas nomelnot mūsu uzņēmumu. Pašreizējā situācijā, ja Lielvārdes novada dome atsakās finansēt ūdenssaimniecības projekta darbus, tad ziemā mums var pietrūkt naudas, lai norēķinātos ar A/S «Latvijas Gāze».

Man nav jākaunas par savu darbu un ieguldījumu Lielvārdes pilsētas un «Lielvārdes Remtes» attīstībā. Esmu daudz izdarījis. Ja partijas uzdevums bija nomainīt mani, tad… Man trūkst komentāru par pašreizējā domes priekšsēdētāja vadītāja ētikas trūkumu, neprofesionalitāti un neobjektivitāti. Man ir pieredze pašvaldības darbā, tāpēc nesaprotu, kā var celt savu popularitāti, noliedzot iepriekšējā sastāva domes un domes priekšsēdētāja darbu. Šāda rīcība grauj visas domes prestižu.

 

*Gunta Tīcmane, ģimenes ārste Jumpravā, vienā no «Lielvārdes Ziņu» pagājušā rudens numuriem bija publicējusi vēstuli par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža nekorekto un pazemojošo izturēšanos.