Atkārtoti ievēl Ogres bāriņtiesu

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes deputāti 25. novembra domes sēdē atkārtoti ievēlēja Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas locekļus, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

2005. gada 15. decembrī Ogres novada dome pieņēma lēmumu par Ogres bāriņtiesas ievēlēšanu uz pieciem gadiem. Šis termiņš tuvojas beigām, līdz ar to domes sēdē deputāti nolēma atkārtoti par Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēt Ritu Kasparoviču un četrus bāriņtiesas locekļus: Daci Zariņu, Ilzi Rumpi, Intu Stīpnieci un Guntu Grantiņu.

Ogres bāriņtiesa izveidota kā pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesa gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību. Bāriņtiesas darbinieki sadarbojas ar Ogres novada pašvaldības sociālo dienestu, policiju, mācību iestādēm, mediķiem un psihologiem, kā arī regulāri papildina zināšanas dažādos mācību kursos, kas saistīti ar bāriņtiesas darbību un kompetenci.

Pēdējo piecu gadu laikā bāriņtiesa, aizstāvot bērnu personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī rīcībspējīgo personu personiskās un mantiskās intereses savas kompetences robežās, ir pieņēmusi 543 lēmumus, no tiem divi pārsūdzēti Administratīvajā rajona tiesā, kur bāriņtiesas lēmumi netika atcelti.