Atsakos no man piešķirtā valsts apbalvojuma

[ A+ ] /[ A- ]

Atklāta vēstule Ordeņu kapitulam, Latvijas Valsts prezidentam, Saeimai un plašsaziņas līdzekļiem.

Es, Tālis Sala, Atzinības krusta kavalieris, no brīvas gribas un tīras sirds, ar visu atbildību un nelokāmu pārliecību paziņoju:

no šī paziņojuma parakstīšanas brīža atsakos no man 2009.gada 12.oktobrī ar Ordeņa kapitula lēmumu piešķirtā Latvijas Valsts apbalvojuma Atzinības Krusta (V šķira) un augstā ordeņa kavaliera goda. Ar šo apņemšanos savas ģimenes, bērnu un mazbērnu, savas tautas un valsts priekšā gribu apliecināt stāju un nostāju pret valstī notiekošo un solidarizēties ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru un visiem, kuriem rūp patiesa un godīga politika un kuri gatavi to apliecināt 23.jūlija referendumā un Saeimas ārkārtas vēlēšanās.

Šis solis ir mans Latvijas pilsoņa protests pret divdesmit gadu gaitā mērķtiecīgi izveidoto sistēmu:

  • kur daži cilvēki savtīguma, amorālu un prettiesisku interešu vārdā valsts lietu lemjošās varas (Saeimu ieskaitot) pārvērtuši par izpildvaru savu savtīgo interešu apmierināšanai no pašu veidotās oligarhiskās piramīdas augšas līdz apakšai, šim nolūkam savā varā pārņemot medijus un liekot lietā visas citas visplašākās korupcijas iespējas;
  • kur valsts iekārta ar vāji slēptām totalitārisma iezīmēm slēpjas zem segvārda «demokrātija un tiesiska valsts». Kur pretēji Satversmē piešķirtajam tautas varas suverēnam – godīgas, atklātas un tautas gribu apliecinošas prezidenta un citu amatpersonu izvēles vietā dominē – slepenība, sazvērnieciskas vienošanās un acīmredzama sabiedrības vairākuma viedokļa ignorance;
  • kur tauta ir gudra, mīļa, prātīga un taisnīga, kad jābalso par «manu», «mūsu» partiju un par «manu» un «mūsu» interesi, nevis valsts stiprumu un labumu;
  • kur tauta pa visiem uzpirktajiem informācijas kanāliem tiek netaisnīgi apvainota un nogānīta kā pūlis, kas iedrošinājies (lietussargu revolūcija, inteliģentā un intelektuālā manifestācija uz AB dambja) pacelt kulturālu un nevardarbīgu balsi, kas vērsta tikai vienā – valsts glābšanas virzienā;
  • kur to imunitāti, kas deputātu sargā no apdraudējuma pildīt valsts uzdevumu, izmanto, lai glābtos paši un glābtu savējos no taisnas tiesas;
  • kur ģimeniskajā izpratnē oligarhiskā sistēma ir nevis valsts māte, bet pamāte, kas labāko kumosu atvēl saviem bērniem, bet atstāj bez iztikas un patriec no ģimenes svešos;
  • kur varas morāle zaudējusi saskaņu ar sirdsapziņu, ar Dieva, dabas un darba likumiem, bez kā nevar pastāvēt ne ģimene, ne tauta, ne valsts.

Ar šo paziņojumu apliecinu savu un līdzīgi domājošu ļaužu gatavību atbildīgai un domājošai tā ceļa izvēlei, kas ved uz gudru, godīgu valsts varu un pārvaldi, uz mīlamu un godājamu valsti visās tās saimnieciskajās, politiskajās, tiesiskajās un morālajās izpausmēs.

2011.gada 16.jūnijā.