Atzīmējot OMMS Mākslas nodaļas 30 gadu jubileju, godina pedagogus un atklāj četras izstādes

[ A+ ] /[ A- ]

Atzīmējot OMMS Mākslas nodaļas 30 gadu jubileju, godina pedagogus un atklāj četras izstādes

Dzintra Dzene

Septembris ir Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) Mākslas nodaļas jubilejas mēnesis. Šogad kādreizējā Ogres Mākslas skola (OMS) atzīmē savu 30.dzimšanas dienu. 2.septembrī dzimis arī OMS dibinātājs un ilggadējais direktors Pēteris Aulmanis (1942 – 2016). Piektdien, 3.septembrī, klātesot skolas pedagogiem, absolventiem un pašvaldības pārstāvjiem, OMMS izstāžu zālē Ogrē, Brīvības ielā 11, svinīgi atklāta skolas absolventu izstāde un godināti pedagogi, kuri OMS nostrādājuši 20 un vairāk gadu.

 

Atklājot 1994. līdz 2017.gada OMS absolventu darbu izstādi, OMMS direktora vietniece mākslas jomā Ieva Lāce informēja, ka Ogrē vienlaikus iekārtotas un atklātas vēl trīs izstādes – Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Ogres Centrālajā bibliotēkā un Ogres novada Kultūras centrā, kur aplūkojami P.Aulmaņa darbi, kas liecina par viņa daudzšķautņaino talantu un daiļradi.

 

Pedagogi – skolas lielākā vērtība

I.Lāce, sveicot klātesošos skolas jubilejā, atzina, ka ir noslēdzies 30 gadu posms, kad skola augusi, veidojusies, attīstījusies un nostabilizējusies. «Esam kļuvuši par vienu lielu un skaistu skolu ar labākajām tradīcijām un vērtībām. Tagad esam cita skola, bet īstenībā tā pati, jo mūsu darbība balstās pieredzē. Esam bagāti ar saviem brīnišķīgajiem skolotājiem, gan tiem, kuri šeit strādā jau ilgu laiku, gan ar pedagogiem, kuri mums pievienojušies vēlāk. Man prieks, ka mums ir dažādas skolotāju paaudzes, ka varam viens otru atbalstīt un papildināt. Pieredze un zināšanas kopā ar drosmīgām idejām ir brīnišķīga bāze tālākajam darbam. Prieks, ka esam likuši pamatus ne tikai jaunajiem māksliniekiem, bet arī izaudzinājuši jaunus skolotājus, kuri atgriezušies mūsu skolā un iekļāvušies pedagogu kolektīvā. Esmu pārliecināta, ka skolotāji ir skolas galvenā vērtība. Nav jau nemaz tik viegli to latiņu 30 gadus noturēt tik augstu. Par to pirmām kārtām vēlos teikt lielu padies mūsu skolotājai, mācību daļas vadītājai Signei Krauklei, kura 25 gadus bijusi šīs skolas pedagoģe,» sacīja I.Lāce, pasniedzot S.Krauklei Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu par ilggadēju, profesionālu un radošu darbību Ogres Mākslas skolā.

 

Pasniedz pašvaldības Atzinības rakstus

Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma arī vairāki pieredzējuši pedagogi, kas šajā skolā nostrādājuši un turpina strādāt jau vairāk nekā 20 gadus – Māra Mārtiņjāne – Kaše, Ingūna Strazdiņa, Sarmīte Munde, Astrīda Mazule, Violeta Žukovska, Inese Karpova un Iveta Priedīte. Svinīgā pasākuma laikā apsveikumus saņēma gan pedagogi, kas skolā nostrādājuši jau ilgāku laiku, gan arī jaunie skolotāji, kuri OMMS Mākslas nodaļas saimei pievienojušies tikai šogad.

OMMS Mākslas nodaļas kolektīvu Ogres novada pašvaldības vadības vārdā jubilejā sveica arī Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas vadītājs Jānis Siliņš un Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs.

 

Pateicas arī skolas absolventiem

«Tas, ar ko ikdienā šeit nodarbojamies, ir mācīt audzēkņiem domāt un attēlot objektīvo realitāti. Dažs jau kļuvis par mākslinieku ar stāžu, cits vēl tikai ir sava attīstības ceļa sākumposmā. Katram šis ceļš ir bijis atšķirīgs, un katram atšķirīgs ir arī viedoklis, kādai jābūt mākslas funkcijai,» sacīja I.Lāce, pasniedzot Pateicības skolas absolventiem, kuri uzticējuši savus darbus izstādei.

Izstādē skatāmi gan pirms četriem, gan 27 gadiem Ogres mākslas skolu beigušo absolventu darbi. Viņu vidū ir tādi mākslinieki kā Maija Tirzīte (OMMS absolvente, 1998.gads), Ausma Graudiņa (2011), Ieva Pienene (ex.Miezīte, 2000 un 2003.), Renāte Kloviņa (2008), Edvards Logins (2013), Sanita Bitko (ex.Skreble, 1996), Annija Janne – Jannova (2013), Līva Kaprāle (2001 un 2003.), Ilze Aulmane, Elīna Umule, Ieva Sarksņa (2016) un citi.

Ogrēniete I.Sarksņa atzīst, ka OMS devusi viņai stingru pamatu visai tālākajai dzīvei un pedagogi ne vien snieguši daudzpusīgas zināšanas studiju laikā, bet arī palīdzējuši sagatavoties iestājeksāmeniem Jāņa Rozentāla Mākslas skolā. Tagad Ieva ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas studente un gatava turpināt savu ceļu mākslas pasaulē.

«Ja šo redzētu mūsu direktors Pēteris Aulmanis, viņš noteikti būtu ārkārtīgi lepns un, iespējams, pat apraudātos. Arī es esmu ļoti lepna par māksliniekiem, kuri šeit izstādījuši savus darbiņus. Tā ir tikai neliela daļiņa no audzēkņiem, kas 30 gadu laikā beiguši šo skolu. Mūsu skolotāju darbs nav bijis veltīgs un ceru, ka viņu tālākajā dzīves ceļā esam iesējuši kaut nelielu graudiņu. Šī izstāde OMS pedagogiem ir visskaistākā dāvana jubilejā,» sacīja OMS ilggadējā pedagoģe Violeta Žukovska jeb zīmēšanas skolotāja Vita.

Visas četras izstādes apskatāmas līdz pat jubilejas mēneša – septembra – beigām.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!