Atzinīgi vērtē iespēju tikai par 0,23 eiro mēnesī apdrošināt savu civiltiesisko atbildību

[ A+ ] /[ A- ]

Atzinīgi vērtē iespēju tikai par 0,23 eiro mēnesī apdrošināt savu civiltiesisko atbildību

Dzintra Dzene

Kopš šā gada februāra tieši šāda summa – 0,23 eiro, neatkarīgi no dzīvokļa platības, ik mēnesi būs norādīta SIA «Ogres Namsaimnieks» dzīvokļu īpašnieku komunālo pakalpojumu rēķinos par iepriekšējo mēnesi sadaļā «Apdrošināšana (CTA)». Tas nozīmē, ka ir apdrošināta dzīvokļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība, lai pasargātu dzīvokļa īpašniekus no neparedzētu gadījumu sekām, kad ir radīti zaudējumi trešajām personām jeb kaimiņiem.

Pirms mēneša SIA «Ogres Namsaimnieks» vadība, tiekoties ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un kontaktpersonām vēlreiz iepazīstināja klātesošos ar piedāvātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas būtību, darbības principiem un atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Lielākoties dzīvokļu īpašnieki šo jauninājumu vērtē pozitīvi, jo civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nelaimes gadījumā sniedz drošības sajūtu – dzīvokļa īpašniekam nebūs no savas kabatas jāsedz kaimiņam radītie zaudējumi – tos segs apdrošinātājs.

Polise segs trešajām personām radītos zaudējumus līdz 1000 eiro

Jaunā kārtība paredz, ka no šā gada 1.janvāra uz vienu gadu – līdz šā gada 31.decembrim – ir apdrošināta visu SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, piemēram, ja dzīvoklī plīsusi caurule, kura atrodas dzīvokļa īpašnieka piederības robežā, un ir «nopludināti» kaimiņi, vai zaudējumi radušies ugunsnelaimes gadījumā, apdrošināšanas polise segs kaimiņiem radītos zaudējumus līdz pat 1000 eiro un dzīvokļa īpašniekam, kurš vainojams pie šo zaudējumu nodarīšanas, būs jārēķinās vien ar pašriska maksājumu 45 eiro apmērā par vienu apdrošināšanas gadījumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise noteiktā limita ietvaros sedz trešo personu īpašuma bojājumus vai bojāeju, no īpašuma izrietošos finansiālos zaudējumus, kas bija primārais, virzot šo projektu. Polise segs arī trešo personu dzīvībai un veselībai nodarītos kaitējumus, neiegūtos ieņēmumus darba nespējas laikā, apbedīšanas un apgādājamo izdevumus, neiegūto peļņu, ekspertīzes izdevumus, glābšanas darbus (neatliekamo zaudējumu novēršanas un samazināšanas pasākumus), tiesāšanās izdevumus.

Var būt arī divas polises

Par polisi dzīvokļa īpašniekam neatkarīgi no dzīvokļa platības mēnesī būs jāmaksā 0,23 eiro jeb 2,76 eiro gadā. Šis maksājums ir iekļauts komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises izdevīgo cenu izdevies iegūt pagājušā gada decembrī veiktā iepirkuma rezultātā, kurš tika izsludināts par visu SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības polišu noformēšanu. Polišu noformēšanas tiesības ieguva ADB «Gjensidige» Latvijas filiāle. SIA «Ogres Namsaimnieks» klienti, uzrakstot attiecīgu iesniegumu, var izvēlēties atteikties no polises un ar to saistītajiem maksājumiem, vai arī šī gada laikā pieteikties minētajai polisei. Atteikumu vai pieteikumu var rakstīt tikai dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Tie dzīvokļu īpašnieki, kuri jau iepriekš apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību un kuriem jau ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, var saglabāt abas polises. Tas var būt noderīgi, ja apdrošināšanas gadījuma radītais zaudējums pārsniegs SIA «Ogres Namsaimnieks» piedāvātās polises limitu. Abas apdrošināšanas kompānijas segs zaudējumus proporcionāli civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu limitam.

Atlīdzības apmērs nav izvēlēts nejauši

SIA «Ogres Namsaimnieks» Administratīvā departamenta vadītājs Ritvars Cinītis norāda, ka apdrošināšanas summas apmērs nav izvēlēts nejauši. «Konsultējoties ar apdrošināšanas firmām, esam nonākuši pie secinājuma, ka līdz šim dzīvokļu īpašnieku cits citam radīto zaudējumu apmērs dažādu negadījumu rezultātā lielākoties svārstījies robežās no 700 līdz 1000 eiro. Ar kaut ko ir jāsāk, un nākotnē varēsim lemt, vai nepieciešams palielināt vai arī samazināt šo summu,» saka R.Cinītis. Savukārt SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs piebilst, ka šāda veida apdrošināšanas kārtība, uzreiz apdrošinot visu dzīvokļu īpašnieku civiltiesisko atbildību, ir sava veida inovācija un pilotprojekts laikā, kad valstī tiek domāts par dzīvokļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas ieviešanu.

Ko darīt, ja noticis negadījums

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, negadījumā cietušā dzīvokļa īpašniekam vispirms jāsazinās ar SIA «Ogres Namsaimnieks» Avārijas dienestu, zvanot uz tālruni 65022261, vai Klientu apkalpošanas nodaļu, tālrunis – 65049114, ugunsgrēka gadījumā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. SIA «Ogres Namsaimnieks» speciālisti savas kompetences ietvaros apsekos cietušos īpašumus, sastādīs apsekošanas aktu un tāmi, kā arī piedāvās veikt nepieciešamos remonta darbus. Cietušā dzīvokļa īpašniekiem būs iespēja izvēlēties arī citu remonta darbu veicēju vai saņemt kompensāciju naudā. Izvēloties saņemt kompensāciju naudā, jārēķinās ar mazāku tās apmēru, jo tiks atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis un, iespējams, ieturēti citi saistītie maksājumi.

Kaspars Grīnbergs piebilst, ka savu civiltiesisko atbildību apdrošinājis arī SIA «Ogres Namsaimnieks» kā pārvaldnieks. Gadījumos, kad avārija vai negadījums ir noticis SIA «Ogres Namsaimnieks» atbildības robežās, tas ir, attiecas uz dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajām koplietošanas telpām vai inženierkomunikācijām, zaudējumus sedz šī apdrošināšana.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!