Augstākā tiesa atzinusi, ka Helmani un Robežnieku notiesājošais spriedums bijis nelikumīgs

[ A+ ] /[ A- ]

Publicitātes foto Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 14.februārī pilnībā atcēlis Rīgas apgabaltiesas notiesājošo spriedumu E.Helmaņa un A.Robežnieka krimināllietā.

Augstākā tiesa atzinusi, ka Helmani un Robežnieku notiesājošais spriedums bijis nelikumīgs

Marta Poga

Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments 14.februārī pilnībā atcēlis Rīgas apgabaltiesas notiesājošo spriedumu krimināllietā, kurā par izspiešanu bija apsūdzēts Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un tā brīža Ogres televīzijas īpašnieks Artūrs Robežnieks. Secināts, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi vairāku Kriminālprocesa normu pārkāpumus, kas atzīstami par būtiskiem un noveduši pie nelikumīga nolēmuma.

Īsi pirms 2009.gada pašvaldību vēlēšanām priekšvēlēšanu cīņas karstumā tika aizturēti toreizējais deputāta kandidāts Egils Helmanis un tā brīža Ogres televīzijas īpašnieks Artūrs Robežnieks. Tā laika Ogres novada domes deputāts un arī kandidāts Gunārs Kārkliņš (viņš arī Helmaņa bērna krusttēvs) apsūdzēja viņus izspiešanā, bet E.Helmanis teica, ka tā ir politiska izrēķināšanās.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu, ko apsūdzētajiem nācās gaidīt astoņus (!) gadus, lai gan neviens neslēpās un no tiesas neizvairījās, 2017.gada 27.martā E.Helmanis un A.Robežnieks tika atzīti par vainīgiem. Katram piesprieda 38 000 eiro lielu naudas sodu. Šis spriedums tika pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā, kura, izskatījusi lietu apelācijas kārtībā, ar 2019.gada 12.aprīļa lēmumu pirmās instances tiesas spriedumu atstāja negrozītu.

Nevērtē arī provokācijas iespējamību

* Tiesa, nevērtējot, vai pret apsūdzētajiem nav notikusi provokācija, pārkāpusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 1.punktu. Senāts atzīst, ka, nesniedzot vērtējumu par iespējamu policijas provokāciju, apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 564.panta ceturtās daļas pārkāpumu, kas atzīstams par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 575.panta trešās daļas izpratnē un noveda pie nelikumīga nolēmuma.

* Pagarinot pilna nolēmuma pieejamību par astoņiem mēnešiem, būtiski pagarināts kopējais lietas iztiesāšanas laiks, kas izraisījis Kriminālprocesa likuma 14.panta pirmās daļas pārkāpumu. Pirmās instances tiesa lietas izskatīšanā pieļāvusi tīšu likuma pārkāpumu, kas konstatēts ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas 2018.gada 12.janvāra lēmumu. Lietā nav izvērtēts, vai personai pārkāpuma rezultātā tika vai netika nodrošinātas tiesības uz taisnīgu tiesu, jo tiesa lietu iztiesājusi, pārkāpjot noteikto procesuālo kārtību.

AT spriedums apliecina, ka tomēr dzīvojam tiesiskā valstī

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kasācijas instances tiesa atzīst, ka apelācijas instances tiesa, nevērtējot minētos apstākļus, pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas pārkāpumu, tātad spriedums nav bijis ne tiesisks, ne pamatots, un pieļāvusi arī 564.panta ceturtās daļas pārkāpumu, līdz ar ko Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 12.aprīļa lēmums atceļams pilnībā, un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

E.Helmanis jau iepriekš pret viņu vērsto apsūdzību bija nosaucis par politisko izrēķināšanos un uzskata, ka lieta pret viņu sākta, pateicoties viņa toreizējam politiskajam oponentam G.Kārkliņam. Pēc Helmaņa teiktā, G.Kārkliņš vēlējies panākt detālplāna apstiprināšanu lielveikala būvniecībai, pret ko stingri iestājies E.Helmanis, jo konkrētajā teritorijā izveidota piemiņas vieta represētajiem.

Komentējot AT spriedumu, E.Helmanis pauda viedokli, ka attaisnojošam tiesas spriedumam bija jābūt gan pirmajā, gan otrajā tiesas instancē: «Šī lieta bija absolūti izdomāta un politiski konstruēta. Esmu 11 gadus pavadījis uz tiesas sola, kas ir bijis pazemojoši. Agri vai vēlu patiesība nāk gaismā. AT spriedums apliecina, ka dzīvojam tiesiskā valstī.»

Rakstam arī šādi apakšvirsraksti:

* Par «apkaunojošo» ziņu saturu nav informēts ne cietušais, ne apsūdzētie…;

* Kā pārbaudīt neesoša materiāla saturu?

Visu rakstu lasiet 18.februāra „OVV” drukātajā versijā!

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!