Balonu gāze Lauberē – bubulis vai realitāte?

[ A+ ] /[ A- ]

Daudzviet Lauberē bija izvietots SIA «Latvijas propāna gāze» aicinājums iedzīvotājiem ierasties uz tikšanos ar SIA «Latvijas propāna gāze» pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumu par pāreju uz balonu gāzi. Tomēr aptuveni divas stundas pirms sanāksmes pagasta pārvaldes vadītājs Ārijs Plūģis no tās organizatoriem saņēmis telefonisku ziņu, ka viņi neieradīšoties.

Uz sanāksmi gan atnāca daudzi daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, un viņus informēt nācās pašam pagasta pārvaldes vadītājam Ā. Plūģim, kurš jau iepriekš savstarpēji bija ticies ar SIA «Latvijas propāna gāze» pārstāvjiem.

Galvenā problēma – lielie parādi

Par galveno iemeslu padeves pārtraukšanai no centrālā gāzes vada un pārējai uz balona gāzi visos Lauberes daudzdzīvokļu namos uzņēmuma pārstāvi minējuši lielos parādus par patērēto gāzi. Taču ir vēl viens iemesls – no atvestās gāzes, kas paredzēta centrālās gāzes patērētājiem, parādoties lielas noplūdes un zudumi. Ar ko tieši saistāmas šīs noplūdes un vai tās ir reālas, Ārijs Plūģis nemācēja atbildēt. Citi savukārt lielos gāzes zudumus un noplūdes saista ar negodprātīgiem klientiem, kuri nereti, apgriežot gāzes skaitītājus, patērē vairāk gāzes, nekā par to norēķinās. Uzņēmuma pārstāvji jau vairākus gadus izmisīgi un bezspēcīgi cīnās ar klientiem, kuri savos dzīvokļos «Latvijas propāna gāzes» darbiniekus neielaiž.

Baidās no sprādzieniem

Jautāti, vai šobrīd centrālās gāzes tarifs ir izdevīgs, sanākušie lauberieši atbildēja apstiprinoši, lai gan kopš šā gada 1.marta gāzes tarifs no 3,14 latiem par kubikmetru gāzes paaugstināts līdz 3,45 latiem. Daudzi pārējai uz balona gāzi nav gatavi, jo gadu laikā veiktie remontdarbi un virtuves labiekārtojums ieviesis savas korekcijas un virtuvē gāzes balonu nemaz nevarētu novietot. Vēl – lielākā daļa, dzirdot par gāzes balonu sprādzieniem (no tiem šogad jau pieci notikuši bijušajā Ogres rajona teritorijā), baidās savos dzīvokļos ierīkot gāzes balonu. «Ja sprāgs viens balons, uzsprāgsim mēs visi! Mēs nevarēsim vairs mierīgi gulēt,» teica kāda lauberiete.

Dzīvoklī ierīkota gāzes apkure

Liels sašutums par iespējamajām pārmaiņām ir arī kādai ģimenei, kura pirms dažiem gadiem savā dzīvoklī nolēma ierīkot lokālo apkures sistēmu, kuras vienīgais resurss šobrīd ir centrālā gāze, ko piegādā SIA «Latvijas propāna gāze». Lauberē šis ir vienīgais šādi apkurināmais dzīvoklis, un starp Lauberes pagasta pārvaldes vadītāju Ā. Plūģi un «Latvijas propāna gāzes» pārstāvjiem notikušas diskusijas, kā rīkoties turpmāk. Taču arī pati dzīvokļa īpašniece jau interesējusies par turpmāko. Viņa arī rūpīgi izlasījusi savu ar SIA «Latvijas propāna gāze» noslēgto līgumu. Tas paredz atslēgt gāzes padevi parāda dēļ, bet parādā viņai nav, tāpēc Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Ā. Plūģis apņēmies ar piegādātāja un patērētāja noslēgto līgumu vērsties pie Ogres novada domes juristiem. Lauberieši cer uz viņu kompetenci un vērtējumu.

Iedzīvotāji gatavi cīnīties ar parādniekiem

Sanāksmes laikā iedzīvotāji pauda gatavību palīdzēt cīņā ar parādniekiem, lai netiktu pārtraukta centrālās gāzes padeve arī godprātīgajiem maksātājiem. Līdzīga situācija ar centrālās gāzes patērētājiem – parādniekiem – ir arī citos Ogres novada pagastos. Iedzīvotāji ir neapmierināti arī ar SIA «Latvijas propāna gāze» iepriekš veiktajām pārbaudēm, kuru laikā, kā atklājies vēlāk, tika nepareizi nolasīti skaitītāja rādījumi. Dažos dzīvokļos «Latvijas propāna gāzes» pārstāvji kļūdījušies par 10 līdz 30 kubikmetriem, bet kādā no dzīvokļiem – pat par 100 kubikmetriem gāzes. Patiesi jācer, ka uzņēmuma pārstāvji pievērsīs lielāku vērību, veicot skaitītāja mērījumus, bet mēs turpināsim sekot ar gāzes padevi saistītajām problēmām Lauberes pagastā.