Bezmaksas seminārs par lauksaimnieku papildnozaru idejām

[ A+ ] /[ A- ]

Piektdien, 16.aprīlī, pulksten 10 Ogres novada kultūras centrā sāksies seminārs, kurā visi interesenti bez maksas varēs iegūt informāciju par alternatīvās enerģijas veidiem, ātraudzīgo kārklu plantāciju ierīkošanu, likumdošanas ievērošanu (LIZ transformācija), piemērotāko sugu izvēli atkarībā no augsnes apstākļiem un apsaimniekošanas veidiem.

 

Semināru rīko Meža konsultāciju pakalpojumu centra Rīgas reģionālā nodaļa. Lektoru piedāvātā informācija ļaus izšķirties saimniecībām par papildu nozares vai pilnīgi jaunas ražošanas nozares attīstību, kā arī tiešā veidā sekmēs LAP 2007-2013.gada aktivitāti «Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas».

Lūk, dienas septiņu stundu programma. No pulksten 10 līdz 10.45 lektors Agris Kauliņš informēs par izmaiņām koku ciršanas un meža atjaunošanas noteikumos. No pulksten 10.45 līdz 11.45 – likumdošanas normas, kas attiecināmas uz ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanu (lektore Dr. silv. Dagnija Lazdiņa). No pulksten 12 līdz 13 – informācija par ES audzētajām un Latvijai piemērotākajām energokultūru sugām (D. Lazdiņa). Nākamajā stundā – zemes racionālās izmantošanas iespējas, variējot stādījumu un sējumu shēmas (D. Lazdiņa). No pulksten 14.20 līdz 15.20 – enerģētiskās koksnes plantāciju ierīkošana (D. Lazdiņa). No pulksten 15.20 līdz 16.20 – enerģētiskās koksnes plantāciju apsaimniekošana (D. Lazdiņa). No pulksten 16.20 līdz 17 – par kārklu plantācijām dažādiem nolūkiem (D. Lazdiņa).