Bezmaksas seminārs par mājražošanu Latvijā

[ A+ ] /[ A- ]

Ceturtdien, 13.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16:00 Ķeguma tautas namā notiks seminārs par mājražošanu Latvijā, informē PPP biedrības Zied zeme izpilddirektore Linda Krūmiņa.

Lektore:Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja.

Darba kārtībā:

* nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli ekonomiskajā attīstībā;

* globalizācijas, «zaļās» enerģijas un pārtikas rūpnieciskās ražošanas ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;

* amatnieku un vietējā pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;

* pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes; «klubiņi»; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.);

* klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā sadarbība;

* mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti (biznesa plāns; finanšu līdzekļi; prasmes; PVD atļauja; tirgus izpēte; patērētājs; mārketings; sadarbības partneri; mentori u.c.);

* mājražotāju savstarpējā sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai (jomu kavējošo apstākļu novēršanas iespējas Latvijā);

* mājražošanas attīstība sadarbībā (Vietējās Rīcības grupas loma jomas attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā).

Pieteikšanās semināram līdz 10.oktobrim.