Bibliotēku nedēļas aktivitātes

[ A+ ] /[ A- ]

Bibliotēku nedēļā, kas norisināsies no 19. līdz 23.aprīlim, Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu grāmatu krātuvēs paredzētas izstādes, prezentācijas, akcijas, filmu seansi, tikšanās reizes, kā arī citi saistoši un izglītojoši pasākumi.

 

Ogres Centrālā bibliotēkā: 19.aprīlī pulksten 15 – «Ko katrs varam darīt savas veselības labā?» Saruna ar sertificētu dziednieku Senti Cīlīti. 21.aprīlī pulksten 17 – Derīgo padomu stunda darbiem dārzā. Padomdevēja – zinātniece bioloģe Ilze Žola. 22.aprīlī pulksten 13.00 – interneta datorskolas «Mācies pats!» prezentācija. 23.aprīlī pulksten 15 – «Savu lomu advokāti». Tikšanās ar aktieriem Gunāru Placēnu un Leonu Krivānu. Apgāda «Antēra» grāmatu galds.

Ogresgala bibliotēkā: mans draugs dators – datora prasmju apguve 1.klašu skolēniem. 21.aprīlī pulksten 16 – pasaku pēcpusdiena. H. K. Andersena pasaku lasīšana, ilustrēšana 22.aprīlī – diena bibliotēkā kopā ar filmu. Filmu skatīšanās datorā apmeklētājiem – «Pagasta stāsti». Apmeklētāji raksta un iesniedz stāstus un atmiņas par savu pagastu (pagātni, nākotni, kādu to redz iztēlē). Bibliotēkas lietotāju ierosinājumi tālākā bibliotēkas darbībā.

Lēdmanes pagasta bibliotēkā: 19.aprīlī – neklātienes ceļojums. «Mežu zeme Latvija» CD noskatīšanās uz lielā ekrāna ar komentāriem no Imanta un Rimanta Ziedoņu tāda paša nosaukuma grāmatas. Auditorija – 2.,3., 4.klašu skolēni (padziļinātas dabas mācības studijas). 21.aprīlī – «Ojārs Vācietis un 20.gadsimts Latvijā» – biogrāfisks multimēdiju CD. Diska noskatīšanās uz lielā ekrāna, komentāri. Auditorija – 2.,3.,4. klases skolēni (3. un 4. klasē pašlaik mācās par O.Vācieti). Pasākumi notiks datorzālē.

Meņģeles pagasta bibliotēkā: skolas bērnu iepazīstināšana ar materiāliem par novadnieku Sudrabu Edžu: jautājumu un atbilžu pēcpusdiena (šogad rakstniekam – 150).

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā: 21.aprīlī pulksten 10.40 tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Ogres filiāles vadītāju Ilzi Arāju un studentiem (aicināti Lielvārdes vidusskolas 12.klašu skolēni un citi interesenti). 22. aprīlī pulksten 17 – tikšanās ar mediķi (podologu) Dinu Bašķi. Bibliotēku nedēļas laikā varēs aplūkot lielvārdiešu vaļasprieku izstādi «Mans hobijs». Bērnu nodaļā vēl joprojām būs skatāma E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.-4.klašu grāmatu reklāmu izstāde. Plānota tikšanās ar lielvārdieti, rakstnieci un tulkotāju Dainu Ozoliņu. Gaidīti ciemiņi būs bērnudārza audzēkņi un pirmo klašu skolēni. 

Mazozolu pagasta bibliotēkā: akcija «Uzdāvini labu un jaunu grāmatu savai bibliotēkai». Pirmsskolas grupiņas apmeklējums «Ciemojamies bibliotēkā». Informācija «Mazozolu Vēstīs» par bibliotēkas darbu 2009.gadā.

Lauberes pagasta bibliotēkā: jaunieguvumu izstāde. Datorapmācība bibliotēkas lietotājiem «Nāc, iemācies un uzzini».

Taurupes pagasta bibliotēkā: nedēļas ietvaros interesenti varēs apmeklēt un iepazīt izstādes: «Atjaunotajai Latvijai – 20», «Atklāj un izzini savu bibliotēku», «Pavasaris dārzā».

Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā: pasaku stunda PII «Urdaviņa». E-pakalpojumi bibliotēkā – konsultācijas lietotājiem.

Ķeguma pilsētas bibliotēkā: birzgalieša Raimonda Bergmaņa gleznu izstāde «Gleznošana – mans vaļasprieks». Tikšanās ar gleznotāju, pasākums kopā ar Birzgales bibliotēku un Rūķu muzeju. Akcija «Dāvinu grāmatu! » Bibliotēkas lasītāju dāvinātās grāmatas bez maksas tiks piedāvātas ikvienam interesentam.

Novada bibliotēku darbinieku tikšanās ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju, domes izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvjiem un Ogres CB vadību.

Ķeipenes pagasta bibliotēkā: tikšanās ar bijušo ķeipenieti Havjeru Garsiju. Grāmatas «Gatavots A La Mexicana» atvēršana un izstāde par autoru.

Rembates bibliotēkā: rokdarbu izstāde (tamborēti plecu lakati, šalles, izšūti spilveni, glezniņas u.c.).

Tīnūžu bibliotēkā: informatīvs stends « Gatavojamies Lielajai talkai»; literatūras izstāde «Pavasaris dārzu pasaulē»; informatīvā stunda skolēniem 1. un 2 .klasei «Kas jāzina, lietojot datoru», individuālas konsultācijas pieaugušajiem interneta un televīzijas lietotājiem.