Birzgalieši aktīvi izmantojuši projektu iespējas

[ A+ ] /[ A- ]

Aizvadītajā gadā Ķeguma novada domes «Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa» ietvaros Birzgales pagastā īstenoti vairāki projekti.

Projekta «Florbola vārtsarga formas» autors bija visnotaļ ieinteresēta persona – Birzgales florbola komandas spēlētājs Armands Arājs. Par summu 637.34 eiro apmērā iegādāta vārtsarga forma, kas pasargās tās nēsātāju no dažādām spēles traumām, kā arī veidos komandas kopējo tēlu, veicinās atpazīstamību turnīros, noteikti cels vienības cīņassparu un uzlabos rezultātus.

Realizēts Evitas Reinsones iesniegtais projekts «Skaņu aparatūras iegāde» Birzgales attīstības centram. Projekta kopējā summa – 724.51 eiro. Aparatūra tiks izmantota jauniešu vajadzībām dažādos Birzgales pagasta pasākumos, kuros piedalīsies Birzgales attīstības centra jaunieši. Aktivitāšu vidū būs saistoši vispusīgas radošās darbnīcas, Birzgales tautas nama rīkotie pasākumi, sporta sacensības un tematiskie vakari. Jācer, ka pasākumi būs vēl kvalitatīvāki un interesantāki.

Īstenots pensionāra Māra Jēkabsona piedāvātais projekts «Zizānu kapu sēta». Tā mērķis – par kopējo summu – 750 eiro atjaunot doto objektu. Darbi bija nepieciešami, jo vecā, no koka dēlīšiem sastāvošā sēta gadu gaitā un laika apstākļu ietekmē bija sadalījusies, daļa sētas pilnībā izgāzusies. Jaunais metāla žogs tika stiprināts pie vecajiem betona stabiem un papildus aprīkots ar jauniem metāla armatūras stabiem. Kapu ieejas vārti jau iepriekš atjaunoti, bet projekta ietvaros nokrāsoti un pieskaņoti jaunās sētas tonim. Ar Ķeguma novada domes izsludināto projektu palīdzību šī ir jau trešā kapsēta Birzgalē, kurai veikti būtiski uzlabojumi.

Skaistu projektu «Lai balstiņas tālu skan!» Birzgales tautas nama korim «Pērles» veltīja Laila Krastiņa. Kolektīvam tika uzšūti 20 koncerta tērpi. Birzgales pagasta kultūras dzīve pēdējos gados ir strauji augusi, par to spilgti liecina daudzo pašdarbnieku kopu darbība. Viens no spožākajiem kolektīviem ir 2008.gadā dibinātais sieviešu koris «Pērles», kas aktīvi piedalās pagasta, novada un valsts mēroga organizētajos pasākumos.

Savus projektus Ķeguma novada domes «Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa» ietvaros īstenojusi sabiedriskā labuma organizācija, biedrība «JADARA». Pirmā projekta «Sveicināti Birzgalē» mērķis bija stiprināt novada un pagasta identitāti, atpazīstamību, uzlabot vizuālo tēlu, veidot svētkiem atbilstošu noskaņojumu un noformējumu, kā arī stiprināt iedzīvotāju patriotismu un sekmēt pagasta izaugsmi. Pie Birzgales pagasta laternām uzstādīti 20 jauni banneri, kuros attēloti 10 Latvijas Valsts karogi un 10 Birzgales pagasta ģerboņi. Projekta realizācijai bija piešķirti 705.63 eiro.

Lai nodrošinātu Birzgales pagasta publiskās teritorijas labiekārtošanu, biedrība «JADARA» realizēja projektu «Informatīvo norāžu uzstādīšana Birzgales pagasta centrā». Pavisam tika uzstādītas 17 norādes uz trīs ceļa stabiem: Nu cilvēki var viegli atrast pamatskolu, tautas namu, pagasta pārvaldi, kapelu, bibliotēku, ģimenes ārstu praksi, pastu, publiskā interneta pieejas punktu, aptieku, muzeju «Rūķi», Rūķu parku, mūzikas skolu un pirmsskolas iestādi «Birztaliņa». Projekta kopējās izmaksas – 845.72 eiro (no tiem 750 eiro piešķirtais finansējums un 95.72 eiro biedrības «JADARA» līdzfinansējums).

Uldis Prancāns