Birzgaliešu labākais būvuzraugs – silts un saulains laiks

[ A+ ] /[ A- ]

«Šī objekta tapšanā sadarbība ar Ķeguma novada domi un Birzgales pagasta pārvaldi mums bija ļoti laba,» V.Dērics (no kreisās) saka R.Ozolam un P.Kotānam.

Šovasar Birzgales iedzīvotāji ar interesi seko, kā dažādu fondu un programmu ietvaros notiek Rūķu parka estrādes vienkāršota rekonstrukcija, tiek uzlabots pamatskolas stadions, remontēta bijusī mežniecības ēka, lai uz to varētu pārcelties pagasta bibliotēka. Bet nesen, pūtēju orķestra izpildītam maršam pārskanot ciemata nomales pļavas, ekspluatācijā tika nodotas bioloģiskās attīrīšanas ietaises.

Eiropas Savienības fondu programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» projekta «Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgales ciema ūdenssaimniecības attīstība» īstenošanas rezultātā izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas ietaises BIO 150, kuru celtniecībā ieguldīti 140 tūkstoši latu, no kuriem 15 procenti ir novada līdzfinansējums. Klātesošajiem celtniekiem un projektētājiem paldies teica Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks P.Kotāns.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs R.Ozols atzīmēja, ka ūdenssaimniecības sakārtošana ir būtisks ieguldījums katras apdzīvotas vietas nākotnei. Savukārt darbu tiešie veicēji – SIA «Drafts vides tehnoloģijas» valdes loceklis V.Dērics atzina, ka katra projekta veiksmi nosaka arī komanda, kurā darbojas gan pasūtītāji, gan projektētāji un izpildītāji. «Šī objekta tapšanā sadarbība ar Ķeguma novada domi, Birzgales pagasta pārvaldi mums bija ļoti laba,» secināja V.Dērics.

Kā birzgaliete, kura beidzot uzzināja, kur atrodas attīrīšanas iekārtas, uzdevu jautājumus gan projektētājiem, gan celtniekiem, gan pašmāju komunālās saimniecības speciālistiem. SIA «Firma L4» projektu vadītājs J.Voicehovičs: «Tehniski ekonomiskajā pamatojumā paredzēts, ka iedzīvotāji diennaktī var kanalizācijā novadīt no 90 līdz 300 l, bet parasti patēriņš nepārsniedz 120 l». SIA “Drafts vides tehnoloģijas» būvdarbu vadītājs S.Semaks par izcilāko sabiedroto objekta celtniecībā uzskata labos laika apstākļus. No 8. jūnija līdz 29. jūlijam celtnieki iztīrīja un aizbēra vecās attīrīšanas akas (tagad tās atrodas aiz jaunās sētas, rūpīgi «iekapsulētas» grants segumā). Lai zemē ieguldītu jaunās ietaises, kuras arī sver vairākas tonnas, objektā strādāja lieljaudas tehnika. Rekonstruēta arī vecā kanalizācijas pārsūknēšanas stacija. Kā Dieva sūtīts būvuzraugs šiem darbiem izdošanos vēlēja silts un saulains laiks. Attīrīšanas ietaišu operators M.Kristovskis, kuram būs jāseko objekta darbībai, smaidot norāda aku, kurā būtu iespējams «noķert» ūdens aizskalotu pulksteni un izsaka cerību, ka Birzgales iedzīvotāji savu māju un dzīvokļu sanitāros mezglus lietos saprātīgi, ar nepārdomāti lielām sadzīves ķīmijas devām «nekaitinās» bioloģiskās attīrīšanas ietaises. K.Žoids, kura pārziņā ir Birzgales komunālā saimniecība, stāsta, ka sekos arī tam, cik elektroenerģijas patērē sūkņi, lai varētu objektīvi izvērtēt, kurās vietās sistēmā var ieplūst lietus ūdeņi, sagādājot nevajadzīgu slodzi iekārtām.

Valentīna Pastara foto