Brīnums baltajā ziemas dienā…

[ A+ ] /[ A- ]

Sadraudzības koncertā, kas norisinājās Jumpravas kultūras namā, pirmais uzstājās Lielvārdes senioru koris «Kamene»

Ziema – balta, skaista un reti auksta, bet tā nebiedē dziesmu mīļotājus un draugus. Jābrauc ar dziesmām pieskandināt Jumpravas kultūras namu!

Aukstajā, baltajā 23. janvāra rītā ceļā posās Aizkraukles vīru koris «Staburags». Vīriem galvas sedza kuplas cepures, plīvoja raibās šalles, bet kažoki piesedza stiprās krūtis, lai balsis skanētu dzidri, kā ziemas rītā kamanu braucēja zvaniņi skaistajā meža ceļā.

Arī Lielvārdes senioru koris «Kamene» pulcējās Lielvārdes centrā pie tirgus. Kora sievas sārtiem vaigiem, bet kora vīri ar apsarmojušām ūsām, mirdzošām acīm un rūķu tipa cepurēm – tādi kā meža rūķi, diriģenta Paula Kveldes uzmundrināti, sabira lielajā autobusā.

Jumpravas jauktā kora dalībnieki zaudēja daļu no ziemas burvības, jo viņiem kultūras namā bija jāsagaida un jāuzņem ciemiņi.

Pirmie uzstājās Lielvārdes koris «Kamene», diriģents Pauls Kvelde, koncertmeistars Gunārs Jakobsons un koncertmeistare Edīte Graudiņa.

Lielvārdieši no baltās ziemas dziesmas koncerta klausītājus aizveda pa Dzimtenes, mīlestības un vasaras ceļiem: «Šī ir mūsu tēvu zeme, šī ir mūsu dēlu zeme» vai «Pilna upe baltu ziedu, mātes dziesma aijā žūžū…» ar Ā.Elksnes vārdiem, G.Freidenfelda mūziku. Izjusti izskanēja R.Paula un J.Petera «Māte saule». Tāpat «Te esmu es Dzimtenē» Paula Kveldes apdarē. Ļoti skaista un brīnišķīga melodija, paldies mūsu diriģentam P.Kveldem, mēs šo dziesmu dziedājām no sirds. Vēl izpildījām lietuviešu tautas dziesmu «Pakāpos augstu kalnā» un R.Paula «Es tev savu dvēseli» un citas.

Tad klausītājus priecēja vīru koris «Staburags», diriģenti Māra Baltraga un Roberts Pūce, koncertmeistare Tamāra Āriņa. Brašie vīri dziedāja no sirds, un koris izpelnījās lielu atsaucību. Tad uzstājās jauktais koris «Jumprava», diriģents Rūdolfs Bērziņš, mākslinieciskās daļas vadītājs Normunds Ķirsis un koncertmeistare Inese Medne. Arī viņu priekšnesums klausītājiem gāja pie sirds.

Visu koru dziedātās dziesmas tika uzņemtas ar lieliem aplausiem, nepārtraukti zibsnīja fotoaparāti un dūca fotokameras, iemūžinot šos baltās ziemas dienas brīnumdarus.

Noslēgumā kopkoris izpildīja latviešu tautas dziesmu E. Melngaiļa apdarē «Lokaties(i), mežu gali».

Paldies visiem koru dalībniekiem, diriģentiem un māju saimniekiem par kopīgi pavadīto brīnišķīgo atpūtas pēcpusdienu! Paldies Lielvārdes novada vadībai par transportu korim «Kamene» un lielā autobusa vadītājam par laipno apkalpošanu! Paldies visiem, visiem baltās ziemas dienas brīnuma piemeklētajiem!

 

Foto no personiskā arhīva