Izpēte

Gāze uz atvadām kļūst pieejamāka

1. maijā notiek dabasgāzes tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā. Līdz ar to no šā datuma nebūs vairs spēkā regulēts tarifs, bet gāzes cena būs atbilstoša tās tirgus cenai – līdzīgi kā ar elektroenerģiju. Ogres novadā daudzās mājsaimniecībās un arī pašvaldības objektos…

Zemes dzīļu bagātību apsaimniekošana klibo

Latvijā ir daudz derīgo izrakteņu resursu. No tiem pamatā tiek iegūtas būvmateriālu izejvielas (aleirīts, dolomīts, ģipšakmens, kaļķakmens, kvarca smilts, laukakmeņi, māls, mālsmilts, smilšmāls, smilts, smilts-grants, šūnakmens), dziedniecības dūņas, kūdra un sapropelis, kā arī pazemes ūdeņi. Pārbaudot 370 ieguves vietu pārvaldību, Valsts…