Pašvaldībās

Ikšķiles bērnudārzā par ēdināšanu būs jāmaksā vairāk

26. janvārī notikušajā Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdē viens no darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem paredzēja pieņemt lēmumu paaugstināt maksu par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē «Urdaviņa». Deputāti lēma no 1. marta maksu paaugstināt no Ls 1,20 uz Ls 1,40 dienā.

Ogres novada pašvaldība ņems kredītus

20.janvārī Ogres novada domes sēdē deputāti lēma par kredītu ņemšanu projektu realizācijai. Kā zināms, pašlaik kredītus valsts piešķir tikai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Vēlreiz par paaugstināto akcīzes nodokli dabasgāzei

Vēl vecajā gadā ogrēnietis Andris Birznieks OVV jautāja, kāpēc no iedzīvotājiem tiek iekasēts neeksistējošs dabas nodoklis, kā arī interesējās, kā pašvaldības aģentūra «Mālkalne» izlieto namu apsaimniekošanas maksu.

Novadi sadarbosies izglītības, sporta un kultūras jomā

Vakar, 13.janvārī, Ogres novada domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika atbalstīts lēmumprojekts slēgt vienošanos ar Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām par sadarbību izglītības, sporta un kultūras jomā.

Plāno uzlabot ūdensapgādi Ciemupē

Vakar, 13. janvārī, Ogres novada domes finanšu komitejas sēdē Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pļavnieks ziņoja deputātiem par ieceri uzlabot ūdenssaimniecību Ciemupē, piedaloties konkursā Vides ministrijas ERAF finansējuma saņemšanai, un par nepieciešamo pašvaldības finansiālo atbalstu projekta realizēšanai.

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūru vada Ieva Skutule

Pagājušā gada 1. decembrī tika izsludināta pieteikšanās Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras «Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra» (OITAA) vadītāja amatam, un no šā gada 5. janvāra aģentūru vada Ieva Skutule, kuru amatā apstiprinājusi aģentūras uzraudzības padome.