Pašvaldībās

Četri skolu direktori paliek bez amata

Ogres novada domes Sociālās komitejas sēdē 9.jūnijā tika skatīts lēmumprojekts par Ogres vakara vidusskolas, Krapes pamatskolas, Mazozolu pamatskolas un Meņģeles pamatskolas direktora amata likvidēšanu. Darba tiesības ar minēto mācību iestāžu direktoriem plānots izbeigt šā gada 31.augustā.

Jaunajā plānojumā Ogres kapiem rezervē Stirnu ielas rajonu

Ogres novada domes deputāti 16.jūnija sēdē nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai jaunā Ogres novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Paredzēts, ka sabiedriskā apspriešana ilgs no 12.jūlija līdz 20.septembrim.

Ogres estrādes apmeklētājiem atvēlēts vēl viens stāvlaukums

Deputāti Ogres novada domes 16.jūnija sēdē akceptēja SIA «Domitek» iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi Brīvības ielā 58 B (pretī Ogres luteriskajai baznīcai), maksas automašīnu stāvvietu ierīkošanai Ogres estrādes pasākumu laikā no pulksten 17 līdz pulksten 6.

«Suntalniecēm» būs vieta, kur tikties

Ogres novada dome 16.jūnija sēdē akceptēja biedrības «Suntalniece» lūgumu nodot tai bezatlīdzības lietošanā Suntažu pagasta pārvaldei piederošo neapdzīvojamo telpu Tautas nama ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 21,9 m2, kā arī atbrīvot no komunālajiem maksājumiem par minēto telpu, kas gadā ir…

Vēlas uzņemties jaunas saistības, bet nepilda vecās

Ogres novada domes 9.jūnija Tautsaimniecības komitejas sēdē tika skatīts jautājums par SIA «OK Īpašumi» vēlmi nomāt Ogres novada pašvaldībai piederošos zemes gabalus Ogrē, Rīgas ielā 27 un 29, kā arī Ogres vecupes krasta daļu. Minētais jautājums deputātu vidū izraisīja asas…

Ogres mērs dosies komandējumā uz Nīderlandi

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas deputāti 9.jūnija sēdē izskatīja un atbalstīja Ogres novada domes priekšsēdētāja Edvīna Bartkeviča iesniegumu ar lūgumu akceptēt viņa komandējumu uz Nīderlandi (Hengelo), kas paredzēts laikā no šā gada 7. līdz 11.jūlijam.

Arī šogad skolēni no maznodrošinātām ģimenēm vasarā varēs strādāt

Vakar, 9.jūnijā, Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika skatīts jautājums par iespēju šā gada vasaras mēnešos, tāpat kā iepriekšējos gados, skolēnus no maznodrošinātām ģimenēm iesaistīt labiekārtošanas darbos Ogres novada pašvaldībā.

Valstij piederošo nekustamo īpašumu Ķegumā nodos pašvaldībai

    2.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais rīkojuma projekts «Par valsts nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā», informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrības…