Pašvaldībās

Kompensēs «Mālkalnei» komunālo maksājumu parādnieku radītos zaudējumus

Ogres novada domes 13.decembra Finanšu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par īres un komunālo maksājumu parādiem P/A «Mālkalne». Aģentūras direktors Aigars Roze informē, ka sakarā ar fizisko personu īres un komunālo maksājumu parādu piedziņas neiespējamību P/A «Mālkalne» radušies zaudējumi 14…

Ogresgala pagastā plāno veidot karjeru

Ogres novada domes deputāti 22.novembra sēdē akceptēja nekustamā īpašuma «Lāsmalas» īpašnieka līgumu ļaut Ogresgala pagastā uzsākt detālplānojuma izstrādi derīgo izrakteņu ieguvei. Līdz šim saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu minētās zemes vienības atļautā un plānotā izmantošana bija lauksaimniecības teritorija un…

Cicerona balvas laureātu Induli Trapiņu sveic kolēģi

«OVV» jau ziņoja, ka 26.novembrī, kad Latvijas Zinātņu akadēmijā tika pasniegta sabiedrības cieņas balva «Cicerons», starp tās laureātiem bija arī Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Viņam Cicerona goda nosaukums piešķirts par ieguldīto darbu Ikšķiles novada dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Maznodrošinātai personai (ģimenei) drīkstēs būt kredītsaistības vienīgā mājokļa iegādei

Ogres novada domes deputāti 22.novembra sēdē akceptēja grozījumus 2012.gada 19.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.5/1012 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā»,kas, lemjot par maznodrošinātā statusa piešķiršanu, paredz palielināt pieļaujamo ienākumu līmeni un paredz ņemt vērā kredītsaistības vienīgā mājokļa iegādei.

Ogrē, Ausekļa prospektā 1A, veterināro klīniku nebūvēs

Ogres novada domes 22.novembra sēdē deputāti skatīja jautājumu par nekustāmā īpašuma Ogrē, Ausekļa prospektā 1A, nodošanu sabiedrības vajadzībām. «OVV» jau rakstīja, ka minētajā zemes gabalā tā īpašniece, veterinārārste I.Bauģe bija iecerējusi uzsākt veterinārās klīnikas – aptiekas būvniecību, pret ko strikti…

Uzturēšanās maksa pansionātā «Madliena» būs 10 lati dienā

Iepazīstoties ar uzturēšanās maksas aprēķinu vispārējā tipa pansionātā «Madliena» un noklausoties tarifu komisijas priekšsēdētāja ziņojumu, Ogres novada domes deputāti 22.novembra sēdē apstiprināja uzturēšanās maksu šajā pansionātā. Sākot ar nākamā gada 1.janvāri, tā būs 10 lati dienā.