Pašvaldībās

Ķegumā izvēlēta Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

7.novembra Ķeguma novada domes sēdē deputātiem bija jāpieņem lēmums par to, kam uzticēt jaunizveidotās Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatu. Deputāti lēma par labu Dacei Māliņai, kura līdz šim pildīja nodaļas vadītājas pienākumus.

Finansiāli atbalsta Latvijas Politiski represēto apvienības Ogres nodaļu

Izskatot Latvijas Politiski represēto apvienības Ogres nodaļas priekšsēdētāja Ivara Kaļķa iesniegumu, Ikšķiles novada domes deputāti 24.oktobra sēdē vienbalsīgi nolēma piešķirt apvienībai finansiālu atbalstu 1960 latu apmērā 18.novembra Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku organizēšanai.

Elkšņu skolā plānots izveidot ekoloģisko mācību virtuvi un kafejnīcu

Ikšķiles novada domes 24.oktobra sēdē, pamatojoties uz biedrības «Tautskolas 99 Baltie zirgi» iesniegumu, deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt līdzfinansējumu 995,99 latu apmērā (10 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām) projektam «Ekoloģiskās mācību virtuves un kafejnīcas izveide Elkšņu skolā».

Divos Ogres bērnudārzos plānots paaugstināt energoefektivitāti

Ogres novada pašvaldība plāno iesaistīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai», kas paver iespēju paaugstināt energoefektivitāti divās Ogres pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) – «Cīrulītis» un «Saulīte».

Lielvārdē pārvietos piemiņas akmeni

31.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības domes deputāti pieņēma lēmumu par Otrajā pasaules karā kritušo piemiņas akmens pārvietošanu. To pārvietos uz Meža ielu 18A, Lielvārdē (blakus Lielvārdes pilsētas katoļu kapiem).

Noraida visus lēmumprojektus saistībā ar tirdzniecības centra būvniecības ieceri

Lai gan Ogres novada domes 18.oktobra Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti jautājuma izskatīšanu par tirdzniecības centra būvniecību pļaviņā aiz Ogres Kultūras centra nolēma atlikt līdz nākamajai sēdei un no ieceres virzītājiem atkārtoti pieprasīja papildus informāciju, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs,…

Lemj par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules skolēnu čempionātā

Ogres novada domes 18.oktobra Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts Latvijas orientēšanās federācijas iesniegums ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu trim Ogres 1.vidusskolas audzēkņiem – Edgaram Ustinovam, Valteram Reneslācim un Jānim Valpuskim, kuri ir izcīnījuši vietu Latvijas skolu izlasē dalībai Pasaules skolēnu…